Cập nhật Nodejs lên bản mới nhất trên ubuntu

Toàn bộ hướng dẫn cài đặt đã được Nodesource tải lên tại đây . Nó được sao chép dưới đây để bạn tham khảo. Hướng dẫn cập nhật lên phiên bản mới nhất giống nhau. Nếu bạn không thích curl … | sudo bash -thì bạn có thể làm theo hướng dẫn thủ công , hướng dẫn này cho bạn biết cách thêm kho lưu trữ… Read More »

Lệnh sudo apt-get update và upgrade có chức năng gì trên ubuntu/debian

Debian và Ubuntu Linux đều là hệ điều hành mã nguồn mở và miễn phí. Cả hai hệ thống đều sử dụng nhân Linux và các lệnh GNU. Người ta có thể sử dụng lệnh apt hoặc lệnh apt-get để quản lý các hoạt động phần mềm như thêm, bớt, xóa, cập nhật, v.v. Tuy nhiên, người dùng mới thường bị nhầm… Read More »

Cài đặt jmeter trên windows

Giới thiệu về JMeter Apache JMeter là một công cụ kiểm tra được sử dụng để phân tích và đo lường hiệu suất của các dịch vụ và sản phẩm phần mềm khác nhau. Nó là một phần mềm mã nguồn mở thuần Java được sử dụng để thử nghiệm Ứng dụng Web hoặc ứng dụng FTP. Nó được… Read More »

Làm sao giữ cho các chương trình chạy khi ngắt kết nối ssh

SSH (Secure Shell) là hệ thống mạng được mã hóa đầu cuối cho phép người dùng truy cập từ xa từ máy khách đến máy chủ hoặc hệ thống . Do hệ thống bảo mật mật mã không đối xứng của nó, nó khá an toàn và bảo mật khi truy cập vào máy chủ ngay cả từ… Read More »

Cách bật(enable) hoặc tắt(disable) services trên ubuntu

Thông thường, cần phải bật hoặc tắt các service tạm thời hoặc vĩnh viễn trên hệ thống Ubuntu của chúng ta. Đôi khi, chúng ta có thể yêu cầu một số service nhất định tự động khởi động khi khởi động, chẳng hạn như ssh hoặc web server và đôi khi chúng ta có thể cần… Read More »

Xem log crontab/cron ở đâu

Trên cài đặt mặc định, các job của cron được ghi vào Bạn chỉ có thể thấy cron job trong logfile đó bằng cách chạy Nếu bạn chưa cấu hình lại bất kỳ thứ gì, các log của cron sẽ ở trong đó. Nếu bạn đã cài đặt systemd trên hệ thống của mình, bạn có… Read More »

Chạy câu lệnh Docker không cần sudo

1. Thêm group docker nếu nhóm chưa tồn tại $ sudo groupadd docker 2. Thêm user được kết nối $USER vào group docker Tùy ý thay đổi tên user để phù hợp với user ưa thích của bạn. $ sudo gpasswd -a $USER docker 3. Khởi động lại docker daemon $ sudo service docker restart Nếu bạn… Read More »

Giải nén .tar.gz File

Nếu bạn đang tìm hiểu thế giới rộng lớn của mã nguồn mở, rất có thể bạn sẽ gặp phải các tệp .tar.gz thường xuyên. Các gói mã nguồn mở thường có sẵn để tải xuống ở định dạng .tar.gz và .zip. Lệnh tar được sử dụng để tạo ra file nén tar bằng cách chuyển đổi một nhóm… Read More »