Monthly Archives: December 2019

Phần 12 – Tạo docker image từ Dockerfile và cách tạo một image tối ưu

Kể từ khi Bitnami release container Docker đầu tiên vào năm 2015, các kỹ thuật viết Dockerfiles đã phát triển đáng kể. Trong hướng dẫn này, tôi chia sẻ những bài học kinh nghiệm, mô tả một số thực tiễn tốt nhất và những vấn đề phổ biến mà bạn có thể gặp phải khi… Read More »

Phần 10 – Cách access vào container từ bên ngoài

Binding Ports Các container Docker có thể kết nối với bên ngoài mà không cần cấu hình gì thêm, nhưng từ bên ngoài mặc định không thể kết nối với các container Docker. Nó hoạt động thế nào Một bridge network được tạo (có tên bridge) khi bạn cài đặt Docker. Mọi kết nối gửi đi bắt… Read More »

Lấy Real IP của user trong pod khi dùng Nginx ingress

Trong quá trình vận hành hệ thống kubernetes mình gặp phải vấn đề lấy real IP của client (lấy ip của client gửi request đến cụm). Cụm k8s (kubernetes xin phép gọi tắt cho gọn) của mình đang sử dụng version v1.13.11 và dùng nginx-ingress version v0.26.1. Dưới đây là flow tổng quát case đầu… Read More »

Phần 9 – Sử dụng docker hub

Sử dụng Docker Hub Nếu bạn có chút quen thuộc với GitHub hoặc BitBucket, bạn đã hiểu những điều cơ bản về Docker Hub. Docker Hub là một repository Image cho Docker Image và nhiều hơn nữa. Bạn sử dụng ID Docker miễn phí để truy cập Docker Hub. Đăng ký Docker Hub Sử dụng trang web Docker Hub nhanh nhất để… Read More »

Phần 7 – Những command cần biết khi sử dụng docker

Trong Docker engine v1.13, chúng ta có các lệnh quản lý cho container, image, plugin, secret, stack và system. Dưới đây, chúng ta sẽ xem cách làm việc với từng lệnh của docker cli. Docker container Để gắn vào một container đang chạy Để tạo một Image từ những thay đổi của container Để sao chép các tập tin / thư… Read More »

Cách thêm swap trên ubuntu

Giới thiệu Một trong những cách dễ nhất để tăng khả năng đáp ứng của máy chủ và bảo vệ chống lại lỗi hết bộ nhớ (Out Of Memory) trong các ứng dụng là thêm một số dung lượng swap. Trong hướng dẫn này, Chúng ta sẽ đề cập đến cách thêm tệp Swap vào máy… Read More »