Monthly Archives: September 2020

Cài đặt .PFX certificate trên nginx

Trong hướng dẫn này tôi sẽ chỉ cho bạn cách cài đặt chứng chỉ ssl sử dụng .PFX file. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách giải nén tệp CRT bằng  openssl  với lệnh sau: Tiếp theo là giải nén key bằng lệnh sau: openssl pkcs12 -in ./YOUR-PFX-FILE.pfx -nocerts -nodes -out domain.rsa Bây giờ chúng ta đã… Read More »

Kubernetes là gì?

Trong bài viết này, chúng ta sẽ trả lời những câu hỏi sau: Kubernetes là gì? Nó sinh ra để giải quyết bài toán hay vấn đề gì? Khi nào bạn nên chọn sử dụng Kubernetes? Có những lựa chọn thay thế nào? Trước khi đi sâu vào và trả lời những câu hỏi này, chúng ta hãy… Read More »