Hướng dẫn mount một disk EBS đã tạo sẵn vào deployment EKS

Bạn đang sử dụng Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) và muốn tạo một deployment trên EKS và mount một EBS (Elastic Block Store) volume vào deployment đó? Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi qua các bước để thực hiện việc đó. Bước 1: Tạo một EBS volume Trước tiên, chúng ta cần tạo […]

Read More

Etag là gì trong s3

Giới thiệu Mọi object S3 đều có một thẻ Thực thể hoặc ETag được liên kết có thể được sử dụng để so sánh tệp và object. Chúng ta sẽ đề cập đến những lợi thế của việc sử dụng AWS ETag được cung cấp để so sánh, cũng như cách tính ETag của local […]

Read More

AWS private subnet không thể truy cập internet qua nat gateway

Một lỗi khá phổ biến khi setup hạ tầng trên aws đó là sau khi bạn đã tạo private subnet và nat gateway, nhưng khi bạn tạo instance trên private subnet thì không thể connect ra ngoài internet. Bạn đã tìm thử mọi cách và search mỏi mắt trên google nhưng vẫn không tìm ra […]

Read More

Cài đặt google cloud cli trên Windows, MacOS và linux

gcloud là công cụ CLI chính để làm việc với các tài nguyên Google Cloud. Sử dụng các công cụ CLI cung cấp các tùy chọn tự động hóa với các câu lệnh dễ xây dựng, điều này sẽ không thể thực hiện được nếu bạn chỉ dựa vào giao diện web của nhà cung […]

Read More