Vòng lặp trong bash

Cú pháp vòng lặp Vòng lặp theo một khoảng số cú pháp như sau: Hoặc Hoặc Ví dụ Loại vòng lặp này được đặc trưng bằng cách đếm. Phạm vi được chỉ định bởi một số đầu (#1) và số kết thúc (#5). Vòng lặp for thực hiện một chuỗi các lệnh cho mỗi thành […]

Read More

Thêm cookie vào CURL

Bài viết này hướng dẫn bạn cách thêm cookie vào các request sử dụng curl. Theo mặc định, curl không gửi bất kỳ cookie nào nhưng bạn có thể thêm cookie của riêng mình thông qua tham số -b ‘name=value’. Để lưu cookie từ response vào một tệp, hãy sử dụng tùy chọn -c file. Để sử dụng […]

Read More

Cách sử dụng câu lệnh nmap

Nmap là một công cụ quét mạng mạnh mẽ để kiểm tra bảo mật và kiểm tra thâm nhập. Đây là một trong những công cụ thiết yếu được quản trị viên mạng sử dụng để khắc phục sự cố kết nối mạng và quét port . Nmap cũng có thể phát hiện địa chỉ Mac, loại hệ điều […]

Read More

Giải nén .tar.gz File

Nếu bạn đang tìm hiểu thế giới rộng lớn của mã nguồn mở, rất có thể bạn sẽ gặp phải các tệp .tar.gz thường xuyên. Các gói mã nguồn mở thường có sẵn để tải xuống ở định dạng .tar.gz và .zip. Lệnh tar được sử dụng để tạo ra file nén tar bằng cách chuyển đổi một nhóm […]

Read More

Cách sử dụng Nano, Trình soạn thảo Command Line Linux

Khi làm việc trên command line, khá thường xuyên bạn sẽ cần tạo hoặc chỉnh sửa các tệp văn bản. Hai trong số các trình soạn thảo dòng lệnh mạnh mẽ và phổ biến nhất là Vim và Emacs. Cả hai đều có thể khó tiếp cận hoặc có thể nói đáng sợ đối với người dùng […]

Read More
lệnh basename

Lệnh Basename trong Linux

basename là một tiện ích dòng lệnh tách thư mục và hậu tố theo sau khỏi tên tệp nhất định. Sử dụng lệnh basename Lệnh basename hỗ trợ hai định dạng cú pháp: basename lấy tên tệp và in thành phần cuối cùng của tên tệp. Ngoài ra, nó cũng có thể xóa bất kỳ hậu tố theo […]

Read More
Kiểm tra version centos

Kiểm tra version Centos

Khi bạn đăng nhập vào máy CentOS lần đầu tiên, trước khi thực hiện bất kỳ công việc nào bạn có thể muốn kiểm tra phiên bản nào của CentOS đang chạy trên hệ thống của bạn. Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu một số lệnh khác nhau về cách kiểm tra […]

Read More
thêm user vào group ubuntu

Cách thêm User vào Group trong linux

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ giải thích cách thêm User vào một Group trong các hệ thống Linux. Tôi cũng sẽ chỉ cho bạn cách xóa User khỏi một Group và cách tạo, xóa và liệt kê các Group. Group Linux Các Group Linux là các đơn vị tổ chức được sử dụng để […]

Read More