Category Archives: Commands

Tổng hợp các lệnh thường hay cần dùng để thao tác khi làm việc trên linux.

Kiểm tra version Centos

Khi bạn đăng nhập vào máy CentOS lần đầu tiên, trước khi thực hiện bất kỳ công việc nào bạn có thể muốn kiểm tra phiên bản nào của CentOS đang chạy trên hệ thống của bạn. Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu một số lệnh khác nhau về cách kiểm tra… Read More »

Cách thêm User vào Group trong linux

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ giải thích cách thêm User vào một Group trong các hệ thống Linux. Tôi cũng sẽ chỉ cho bạn cách xóa User khỏi một Group và cách tạo, xóa và liệt kê các Group. Group Linux Các Group Linux là các đơn vị tổ chức được sử dụng để… Read More »

Cách Kill một tiến trình (Process) trong Linux

Bạn đã bao giờ phải đối mặt với tình huống bạn khởi chạy một ứng dụng, và đột nhiên trong khi bạn đang sử dụng ứng dụng, nó trở nên không phản hồi và gặp sự cố bất ngờ? Bạn cố gắng khởi động lại ứng dụng, nhưng không có gì xảy ra vì quá trình… Read More »

Cách dùng Linux Screen

Bạn đã bao giờ phải đối mặt với tình huống bạn thực hiện một tác vụ dài trên một máy từ xa và đột nhiên kết nối của bạn bị rớt, phiên SSH bị chấm dứt và công việc của bạn bị mất. Chà, điều đó đã xảy ra với tất cả chúng ta vào một… Read More »

Cách Set và Liệt kê Biến Môi Trường (Environment Variables) trong Linux

Trong các biến môi trường của hệ thống dựa trên Linux và Unix là một tập hợp các giá trị động được đặt tên, được lưu trữ trong hệ thống được sử dụng bởi các ứng dụng được khởi chạy trong shell hoặc subshells. Nói một cách đơn giản, một biến môi trường là một biến… Read More »

Lệnh Grep trong Linux (Tìm văn bản trong tệp)

Lệnh grep viết tắt của “global regular expression print” là một trong những lệnh mạnh nhất và thường được sử dụng trong Linux. Grep tìm kiếm một hoặc nhiều tệp đầu vào cho các dòng khớp với một mẫu nhất định và ghi từng dòng khớp vào đầu ra tiêu chuẩn. Nếu không có tệp nào được… Read More »

Tìm thư mục trên linux

Cách tìm thư mục trên Linux Cú pháp tìm lệnh là: Hoặc Hoặc Hoặc Hoặc Hoặc Hoặc Hoặc Hoặc Tìm thư mục lệnh Linux Ví dụ sau sẽ hiển thị tất cả các tệp trong thư mục hiện tại và tất cả các thư mục con: findfind .find . -print Tìm một thư mục Để… Read More »