Tạo user read only trong mysql

Đôi khi bạn cần tạo thông tin đăng nhập vào MySQL chỉ có quyền đọc để truy suất thông tin và tránh những ảnh hưởng đến dữ liệu của bạn. Dưới đây là cách bạn có thể tạo user readonly trong MySQL để sử dụng. 1. Đăng nhập vào MySQL với tư cách quản trị […]

Read More

Cách tính InnoDB Buffer Pool Size mysql

InnoDB Buffer Pool là gì? InnoDB Buffer Pool là không gian bộ nhớ chứa nhiều cấu trúc dữ liệu trong bộ nhớ của InnoDB, buffer, cache, index và thậm chí cả dữ liệu hàng. innodb_buffer_pool_size là tham số cấu hình MySQL chỉ định dung lượng bộ nhớ được phân bổ cho nhóm bộ đệm InnoDB bằng MySQL. Đây là một […]

Read More

Tạo user readonly trong PostgreSQL

Readonly User rất hữu ích cho mục đích báo cáo vì họ có quyền truy cập chỉ đọc hạn chế vào cơ sở dữ liệu, bảng và trường. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét cách tạo Readonly User trong PostgreSQL. Cách tạo người dùng chỉ đọc Dưới đây là các bước để […]

Read More

Questions và Queries trong mysql

MySQL có 2 biến trạng thái “Questions” và “Queries” khá giống nhau nhưng cũng hơi khác một chút, khiến nhiều người nhầm lẫn. Hướng dẫn ở đây nó có thể không dễ hiểu lắm: – Query: Số lượng câu lệnh được thực thi bởi máy chủ. Biến này bao gồm các câu lệnh được thực thi trong […]

Read More

Cài đặt elastic search trên ubuntu

Elasticsearch là một nền tảng được sử dụng real-time full-text trong các ứng dụng cần phân tích một lượng lớn dữ liệu. Kết hợp với các công cụ khác, chẳng hạn như Kibana, Logstash, X-Pack, v.v., Elasticsearch có thể tổng hợp và giám sát Dữ liệu lớn ở quy mô lớn. Với hỗ trợ RESTful API, bạn có thể dễ […]

Read More

Các câu lênh cơ bản trong mysql(mysql cheat sheet)

MySQL cheat sheet cung cấp cho bạn một trang chứa các lệnh và câu lệnh MySQL thông dụng nhất giúp bạn làm việc với MySQL hiệu quả hơn. MySQL client Kết nối với máy chủ MySQL bằng mysql client với tên người dùng và mật khẩu (MySQL sẽ nhắc nhập mật khẩu): Kết nối với Máy chủ […]

Read More

Các câu lệnh cơ bản để làm việc với PostgreSQL

Kết nối với cơ sở dữ liệu PostgreSQL Lệnh sau kết nối với cơ sở dữ liệu dưới một người dùng cụ thể. Sau khi nhấn  EnterPostgreSQL sẽ hỏi mật khẩu của người dùng. psql -d database -U user -W Ví dụ, để kết nối với dvdrental cơ sở dữ liệu dưới quyền postgres, bạn sử dụng lệnh sau: >psql -d […]

Read More

Cách dump data postgres và restore

Sao lưu và khôi phục cơ sở dữ liệu trong PostgreSQL PostgreSQL cho phép một mức độ linh hoạt cao trong việc sao lưu và phục hồi dữ liệu, Trong bài viết này, chúng ta sẽ lần lượt điểm qua các tiện ích được sử dụng nhiều nhất. Sao lưu cơ sở dữ liệu trong […]

Read More