Questions và Queries trong mysql

MySQL có 2 biến trạng thái “Questions” và “Queries” khá giống nhau nhưng cũng hơi khác một chút, khiến nhiều người nhầm lẫn. Hướng dẫn ở đây nó có thể không dễ hiểu lắm: – Query: Số lượng câu lệnh được thực thi bởi máy chủ. Biến này bao gồm các câu lệnh được thực thi trong […]

Read More

Cài đặt elastic search trên ubuntu

Elasticsearch là một nền tảng được sử dụng real-time full-text trong các ứng dụng cần phân tích một lượng lớn dữ liệu. Kết hợp với các công cụ khác, chẳng hạn như Kibana, Logstash, X-Pack, v.v., Elasticsearch có thể tổng hợp và giám sát Dữ liệu lớn ở quy mô lớn. Với hỗ trợ RESTful API, bạn có thể dễ […]

Read More

Các câu lênh cơ bản trong mysql(mysql cheat sheet)

MySQL cheat sheet cung cấp cho bạn một trang chứa các lệnh và câu lệnh MySQL thông dụng nhất giúp bạn làm việc với MySQL hiệu quả hơn. MySQL client Kết nối với máy chủ MySQL bằng mysql client với tên người dùng và mật khẩu (MySQL sẽ nhắc nhập mật khẩu): Kết nối với Máy chủ […]

Read More

Các câu lệnh cơ bản để làm việc với PostgreSQL

Kết nối với cơ sở dữ liệu PostgreSQL Lệnh sau kết nối với cơ sở dữ liệu dưới một người dùng cụ thể. Sau khi nhấn  EnterPostgreSQL sẽ hỏi mật khẩu của người dùng. psql -d database -U user -W Ví dụ, để kết nối với dvdrental cơ sở dữ liệu dưới quyền postgres, bạn sử dụng lệnh sau: >psql -d […]

Read More

Cách dump data postgres và restore

Sao lưu và khôi phục cơ sở dữ liệu trong PostgreSQL PostgreSQL cho phép một mức độ linh hoạt cao trong việc sao lưu và phục hồi dữ liệu, Trong bài viết này, chúng ta sẽ lần lượt điểm qua các tiện ích được sử dụng nhiều nhất. Sao lưu cơ sở dữ liệu trong […]

Read More

Cài đặt postgres trên ubuntu

Giới thiệu PostgreSQL là một hệ thống cơ sở dữ liệu quan hệ đối tượng mã nguồn mở mạnh mẽ, sử dụng và mở rộng ngôn ngữ SQL kết hợp với nhiều tính năng giúp lưu trữ và chia tỷ lệ một cách an toàn các khối lượng công việc dữ liệu phức tạp nhất. Hướng […]

Read More

Hướng dẫn cấu hình PgBouncer

Connection pooling là một cách đơn giản nhưng hiệu quả để cải thiện hiệu suất của ứng dụng và giảm tải trên các máy chủ PostgreSQL của bạn. Đọc tiếp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng PgBouncer để gộp các kết nối PostgreSQL. Tại sao sử dụng Connection Pooling? PostgreSQL có kiến ​​trúc xử […]

Read More

Tổng quan về xử lý VACUUM trong PostgreSQL

PostgreSQL không sử dụng cơ chế cập nhật IN-PLACE, vì vậy theo cách lệnh DELETE và UPDATE được thiết kế, Bất cứ khi nào các hoạt động DELETE được thực hiện, nó đánh dấu bộ giá trị hiện có là DEAD thay vì xóa các bộ giá trị vật lý đó. Tương tự, bất cứ khi […]

Read More