Docker-compose Cheat Sheet

Mẫu file cơ bản Commands Reference Building Ports Commands Environment variables Dependencies Other options Các tính năng nâng cao Labels DNS servers Devices External links Hosts Network External network Volume

Read More

Curl Cheat Sheet

Một vài tùy chọn khi bạn sử dụng curl, một vài ví dụ kèm theo để tiện tham khảo và tra cứu. Options Request Data Headers SSL Ví dụ

Read More

Heroku Cheat Sheet

create – Tạo một app access – Làm việc nhóm Quản lý làm việc nhóm Chuyển cho người sở hữu khác logs – Show logs releases pg – PostgreSQL Start a database Enable backups See: Heroku PostgreSQL (devcenter.heroku.com) config – Environment var configuration Listing Getting Setting apps – Applications maintenance Processes ps – Quản lý các tiến trình restart run – Running tasks Domains domains – […]

Read More

Homebrew Cheat Sheet

Lệnh brew install git Cài đặt gói brew uninstall git Loại bỏ/Dỡ cài đặt gói brew upgrade git Nâng cấp gói brew unlink git Hủy nối kết brew link git liên kết brew switch git 2.5.0 Thay đổi phiên bản brew list –versions git Xem phần mềm có phiên bản nào Nhiều lệnh hơn brew […]

Read More

Vim Cheat Sheet

Bài viết sau đây đã biên soạn một danh sách các lệnh Vim thiết yếu hay sử dụng hàng ngày. Hãy sử dụng để tra cứu và tham khảo để tăng tốc công việc của bạn. Cơ bản Chuyển động của con trỏ (Chế độ Bình thường/Visual Mode) h j k l – Phím mũi tên(lên, xuống, trái, phải) […]

Read More
tổng hợp lệnh ssh

SSH Cheat Sheet

Tổng hợp những câu lệnh và các cấu hình thường dùng trong ssh để bạn dễ tra cứu. Các câu lệnh cơ bản SSH connections keep alive: Kết nối đến một server từ xa: Kết nối với kết nối server từ xa trên một port khác port 22: Chạy một file script trên server: Chạy […]

Read More

Nginx Cheat Sheet

Tổng hợp một vài cấu hình phổ biến khi sử dụng nginx. Nginx Performance Cân bằng tải php-fpm Unix socke php-fpm TCP Cân bằng tải HTTP WordPress Fastcgi cache Map fastcgi_cache_bypass theo điều kiện Đặt đoạn code này trong config file và để trong /etc/nginx/conf.d/ Define fastcgi_cache settings Để đoạn code sau trong config file […]

Read More

Git cheat sheet

Git là một phần quan trọng của lập trình và thường được sử dụng trong rất nhiều công ty phần mềm và các dự án công nghệ thông tin. Vì bạn có thể sử dụng rất nhiều lệnh khác nhau, việc thành thạo Git cần thời gian. Nhưng một số lệnh được sử dụng phổ biến […]

Read More

MacOS Cheat Sheet

Tổng hợp các tổ hợp phím và câu lệnh hay dùng để bạn dễ dàng tra cứu. PHÍM TẮT Phím/Lệnh Mô tả Ctrl + A Di chuyển con trỏ đến đầu dòng. Ngoài ra tổ hợp phím này còn tác dụng với hầu hết các phương thức nhập, ngoại trừ Netbean… Ctrl + E Di […]

Read More

Linux Cheat Sheet

Danh sách lệnh Linux Các lệnh hay được dùng trong linux được liệt kê dưới đây. Thông tin phần cứng Hiển thị thông báo khởi động: Xem thông tin CPU: Hiển thị bộ nhớ chưa dùng và đã sử dụng với: Liệt kê thông tin cấu hình phần cứng: Xem thông tin về block device: Hiển PCI device dưới dạng tree: Hiển USB device trong sơ […]

Read More