Đảo ngược chuỗi trong Python

Trong Python, một chuỗi là một chuỗi các ký tự Unicode. Mặc dù Python hỗ trợ nhiều chức năng để thao tác chuỗi, nhưng nó không có chức năng hoặc phương pháp sẵn có được thiết kế rõ ràng để đảo ngược chuỗi. Đảo ngược chuỗi không phải là một hoạt động phổ biến trong […]

Read More
python psycopg2

Làm việc với PostgreSQL trong Python sử dụng psycopg2

Giới thiệu PostgreSQL là một trong những hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ tiên tiến và được sử dụng rộng rãi nhất. Nó cực kỳ phổ biến vì nhiều lý do, một vài trong số đó bao gồm nó là nguồn mở, khả năng mở rộng của nó và khả năng xử […]

Read More

Vòng lặp trong bash

Cú pháp vòng lặp Vòng lặp theo một khoảng số cú pháp như sau: Hoặc Hoặc Ví dụ Loại vòng lặp này được đặc trưng bằng cách đếm. Phạm vi được chỉ định bởi một số đầu (#1) và số kết thúc (#5). Vòng lặp for thực hiện một chuỗi các lệnh cho mỗi thành […]

Read More

Cách truy cập port ở local từ ngoài internet

Nếu bạn cần truy cập các port của mình từ ngoài Internet hoặc truy cập web của bạn, có nhiều công cụ bạn có thể sử dụng. Ví dụ: ngrok , pagekite … Hoặc bạn có thể truy cập thông qua một máy chủ (server) nếu bạn có sẵn hoặc không muốn sử dụng các dịch vụ bên thứ […]

Read More