Gửi message đến telegram sử dụng python

Telegram đang là một phần mềm nổi tiếng và phổ biến nhất hiện nay. Nó được nhiều công ty tin tưởng làm phần mềm chat chính. Đối với devops hay sysadmin, chúng ta có thể sẽ cần gửi các thông báo hoặc cảnh báo về hệ thống lên Telegram. Trong hướng dẫn này, chúng ta […]

Read More

Cách tăng và giảm một biến trong Bash

Một trong những phép toán số học phổ biến nhất khi viết tập lệnh Bash là tăng và giảm các biến. Điều này thường được sử dụng nhất trong các vòng lặp như một bộ đếm, nhưng nó cũng có thể xảy ra ở những nơi khác trong tập lệnh. Tăng và Giảm nghĩa là cộng […]

Read More

Đảo ngược chuỗi trong Python

Trong Python, một chuỗi là một chuỗi các ký tự Unicode. Mặc dù Python hỗ trợ nhiều chức năng để thao tác chuỗi, nhưng nó không có chức năng hoặc phương pháp sẵn có được thiết kế rõ ràng để đảo ngược chuỗi. Đảo ngược chuỗi không phải là một hoạt động phổ biến trong […]

Read More
python psycopg2

Làm việc với PostgreSQL trong Python sử dụng psycopg2

Giới thiệu PostgreSQL là một trong những hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ tiên tiến và được sử dụng rộng rãi nhất. Nó cực kỳ phổ biến vì nhiều lý do, một vài trong số đó bao gồm nó là nguồn mở, khả năng mở rộng của nó và khả năng xử […]

Read More

Vòng lặp trong bash

Cú pháp vòng lặp Vòng lặp theo một khoảng số cú pháp như sau: Hoặc Hoặc Ví dụ Loại vòng lặp này được đặc trưng bằng cách đếm. Phạm vi được chỉ định bởi một số đầu (#1) và số kết thúc (#5). Vòng lặp for thực hiện một chuỗi các lệnh cho mỗi thành […]

Read More

Cách truy cập port ở local từ ngoài internet

Nếu bạn cần truy cập các port của mình từ ngoài Internet hoặc truy cập web của bạn, có nhiều công cụ bạn có thể sử dụng. Ví dụ: ngrok , pagekite … Hoặc bạn có thể truy cập thông qua một máy chủ (server) nếu bạn có sẵn hoặc không muốn sử dụng các dịch vụ bên thứ […]

Read More

Python code kiểm tra gửi mail smtp AWS SES

Dưới đây là đoạn code giúp bạn check gửi mail từ creadential của aws: import smtplib import email.utils from email.mime.multipart import MIMEMultipart from email.mime.text import MIMEText # Replace sender@example.com with your “From” address. # This address must be verified. SENDER = ‘no-reply@hocdevops.com’ SENDERNAME = ‘Sender Name’ # Replace recipient@example.com with a “To” address. If your […]

Read More