Category Archives: Linux

Danh sách các bài viết miễn phí, tốt nhất để học Linux cho người mới bắt đầu.

Xem danh sách user trên ubuntu

Trên hầu hết các hệ thống Linux, bao gồm Ubuntu, không có một chương trình hay công cụ nào để liệt kê tất cả các tài khoản User trên hệ thống. Nếu bạn đang sử dụng GUI trên máy tính để bàn, bạn có thể xem tất cả các tài khoản User là quản trị… Read More »

Tạo Symbolic Link trong linux

Liên kết tượng trưng (Symbolic Link), ​​còn được gọi là liên kết tượng trưng hoặc liên kết mềm, là một loại tệp đặc biệt trỏ đến tệp hoặc thư mục khác. Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ đề cập đến cách sử dụng lệnh ln để tạo các liên kết tượng trưng. Các loại liên… Read More »

Cài đặt pip trên ubuntu

Pip là một hệ thống quản lý package giúp đơn giản hóa việc cài đặt và quản lý các package được viết bằng Python, chẳng hạn như các package được tìm thấy trong Chỉ mục gói Python (PyPI). Pip không được cài đặt theo mặc định trên Ubuntu 18.04, nhưng việc cài đặt khá đơn giản.… Read More »

Tạo Sudo User trên ubuntu

Lệnhsudo được thiết kế để cho phép User chạy chương trình với những đặc quyền của User khác, theo mặc định là User root. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách tạo User mới với quyền truy cập sudo trên các hệ thống Ubuntu. Sau đó, bạn có thể sử dụng tài… Read More »

Upgrade version python trên ubuntu

Ubuntu 18.10 release với python 3.6.7, đây là cách cài đặt python 3.7 và cấu hình nó làm phiên bản mặc định của python Trước khi bắt đầu, hãy chạy lệnh sau để xem phiên bản python3 nào bạn đang chạy. LƯU Ý: Việc sử dụng update-alternatives để chuyển từ python 3.6 sang python 3.7 sẽ gây ra sự… Read More »

Cách thêm swap trên ubuntu

Giới thiệu Một trong những cách dễ nhất để tăng khả năng đáp ứng của máy chủ và bảo vệ chống lại lỗi hết bộ nhớ (Out Of Memory) trong các ứng dụng là thêm một số dung lượng swap. Trong hướng dẫn này, Chúng ta sẽ đề cập đến cách thêm tệp Swap vào máy… Read More »