Sự khác biệt giữa for_earch và count trong terraform

Terraform là một công cụ rất phổ biến được sử dụng trong quản lý cơ sở hạ tầng, cho phép người dùng tạo ra các tài nguyên hệ thống phức tạp một cách dễ dàng và hiệu quả. Trong quá trình triển khai, for_each và count là hai tính năng quan trọng của Terraform, giúp […]

Read More
terraform là gì

Làm quen với Terrafom

Khái quát chung Infrastructure-as-Code (IaC) là một thực tiễn đã trở thành chủ đạo với sự phổ biến ngày càng tăng của các nhà cung cấp public cloud, chẳng hạn như AWS, Google và Microsoft. Nó bao gồm việc quản lý một tập hợp các tài nguyên (compute, network, storage, v.v.) bằng cách sử dụng cùng […]

Read More