Kubernetes NodePort vs LoadBalancer vs Ingress

Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 3 loại service trong kubernetes, sự khác biệt và trường hợp sử dụng chúng. ClusterIP Service ClusterIP là 1 kiểu mặc định Kubernetes service. Nó cung cấp cho bạn một service bên trong cụm của bạn mà các ứng dụng khác bên trong cụm của bạn có thể truy […]

Read More

Kubernetes không dùng Docker từ release v1.20

Hiện đã có phiên bản mới nhất của Kubernetes Kubernetes v1.20.0-rc.0 . Dự án Kubernetes có kế hoạch ngừng hỗ trợ Docker Engine trong kubelet và hỗ trợ cho dockershim sẽ bị xóa trong một bản phát hành trong tương lai, có thể là vào cuối năm sau. Net/net hỗ trợ cho các container image của bạn được xây dựng bằng […]

Read More

Kiến trúc và các khái niệm trong Kubernetes

Kiến trúc Kubernetes / Các thành phần Kubernetes Kiến trúc Kubernetes có các thành phần chính sau: Master Node Worker / Slave Node Key-value Store (v.v.) Master node Master node (hay node chính) là nơi đảm nhiệm tất cả các tác vụ quản trị chịu trách nhiệm quản lý cụm Kubernetes. Có thể có nhiều hơn […]

Read More
kubernetes là gì

Kubernetes là gì?

Trong bài viết này, chúng ta sẽ trả lời những câu hỏi sau: Kubernetes là gì? Nó sinh ra để giải quyết bài toán hay vấn đề gì? Khi nào bạn nên chọn sử dụng Kubernetes? Có những lựa chọn thay thế nào? Trước khi đi sâu vào và trả lời những câu hỏi này, chúng ta hãy […]

Read More