Cách truy cập port ở local từ ngoài internet

Nếu bạn cần truy cập các port của mình từ ngoài Internet hoặc truy cập web của bạn, có nhiều công cụ bạn có thể sử dụng. Ví dụ: ngrok , pagekite … Hoặc bạn có thể truy cập thông qua một máy chủ (server) nếu bạn có sẵn hoặc không muốn sử dụng các dịch vụ bên thứ […]

Read More

Cách sử dụng câu lệnh nmap

Nmap là một công cụ quét mạng mạnh mẽ để kiểm tra bảo mật và kiểm tra thâm nhập. Đây là một trong những công cụ thiết yếu được quản trị viên mạng sử dụng để khắc phục sự cố kết nối mạng và quét port . Nmap cũng có thể phát hiện địa chỉ Mac, loại hệ điều […]

Read More

Cài đặt jmeter trên windows

Giới thiệu về JMeter Apache JMeter là một công cụ kiểm tra được sử dụng để phân tích và đo lường hiệu suất của các dịch vụ và sản phẩm phần mềm khác nhau. Nó là một phần mềm mã nguồn mở thuần Java được sử dụng để thử nghiệm Ứng dụng Web hoặc ứng dụng FTP. Nó được […]

Read More

ADFS (Active Directory Federation Services) là gì?

Active Directory Federation Services (AD FS) là một tính năng của hệ điều hành Windows Server (OS) mở rộng quyền truy cập đăng nhập một lần ( SSO ) của người dùng cuối vào các ứng dụng và hệ thống bên ngoài tường lửa của công ty  . AD FS làm gì Công nghệ Active Directory truyền thống của Microsoft lưu trữ tên người dùng và mật khẩu […]

Read More