Cách fix lỗi “exec user process caused: exec format error”

Xin chào các bạn đọc, hệ điều hành Linux đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Với nhiều ưu điểm như bảo mật cao, ổn định và miễn phí, Linux được sử dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp, trường học và cả cá nhân. Tuy nhiên, như bất […]

Read More

Gửi message đến telegram sử dụng python

Telegram đang là một phần mềm nổi tiếng và phổ biến nhất hiện nay. Nó được nhiều công ty tin tưởng làm phần mềm chat chính. Đối với devops hay sysadmin, chúng ta có thể sẽ cần gửi các thông báo hoặc cảnh báo về hệ thống lên Telegram. Trong hướng dẫn này, chúng ta […]

Read More

Đảo ngược chuỗi trong Python

Trong Python, một chuỗi là một chuỗi các ký tự Unicode. Mặc dù Python hỗ trợ nhiều chức năng để thao tác chuỗi, nhưng nó không có chức năng hoặc phương pháp sẵn có được thiết kế rõ ràng để đảo ngược chuỗi. Đảo ngược chuỗi không phải là một hoạt động phổ biến trong […]

Read More
python psycopg2

Làm việc với PostgreSQL trong Python sử dụng psycopg2

Giới thiệu PostgreSQL là một trong những hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ tiên tiến và được sử dụng rộng rãi nhất. Nó cực kỳ phổ biến vì nhiều lý do, một vài trong số đó bao gồm nó là nguồn mở, khả năng mở rộng của nó và khả năng xử […]

Read More

Python code kiểm tra gửi mail smtp AWS SES

Dưới đây là đoạn code giúp bạn check gửi mail từ creadential của aws: import smtplib import email.utils from email.mime.multipart import MIMEMultipart from email.mime.text import MIMEText # Replace sender@example.com with your “From” address. # This address must be verified. SENDER = ‘no-reply@hocdevops.com’ SENDERNAME = ‘Sender Name’ # Replace recipient@example.com with a “To” address. If your […]

Read More

Vòng lặp trong python

Vòng lặp là một trong những khái niệm cơ bản của ngôn ngữ lập trình. Vòng lặp được sử dụng để thực hiện các tác vụ lặp đi lặp lại cho đến khi một điều kiện nhất định được đáp ứng. Có hai cấu trúc lặp chính trong Python cho phép bạn lặp lại một khối […]

Read More

Pythonic là gì?

Pythonic là một Idioms mô tả cách tiếp cận lập trình phù hợp với triết lý sáng lập của ngôn ngữ lập trình Python . Có nhiều cách để viết code tương tự nhau trong Python, nhưng có một cách được ưu thích hơn để thực hiện nó. Cách ưa thích này được gọi là “pythonic.” Triết lý viết code trong Python […]

Read More

Tìm độ dài của một List trong python

List là một trong những kiểu dữ liệu được sử dụng phổ biến nhất trong Python và được sử dụng để lưu trữ list các item cùng loại. Bài viết này hướng dẫn cách tìm độ dài của list. Function len() Python có một hàm tích hợp len()trả về độ dài của một đối tượng nhất […]

Read More