Đảo ngược chuỗi trong Python

Trong Python, một chuỗi là một chuỗi các ký tự Unicode. Mặc dù Python hỗ trợ nhiều chức năng để thao tác chuỗi, nhưng nó không có chức năng hoặc phương pháp sẵn có được thiết kế rõ ràng để đảo ngược chuỗi. Đảo ngược chuỗi không phải là một hoạt động phổ biến trong […]

Read More
python psycopg2

Làm việc với PostgreSQL trong Python sử dụng psycopg2

Giới thiệu PostgreSQL là một trong những hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ tiên tiến và được sử dụng rộng rãi nhất. Nó cực kỳ phổ biến vì nhiều lý do, một vài trong số đó bao gồm nó là nguồn mở, khả năng mở rộng của nó và khả năng xử […]

Read More

Vòng lặp trong python

Vòng lặp là một trong những khái niệm cơ bản của ngôn ngữ lập trình. Vòng lặp được sử dụng để thực hiện các tác vụ lặp đi lặp lại cho đến khi một điều kiện nhất định được đáp ứng. Có hai cấu trúc lặp chính trong Python cho phép bạn lặp lại một khối […]

Read More

Pythonic là gì?

Pythonic là một Idioms mô tả cách tiếp cận lập trình phù hợp với triết lý sáng lập của ngôn ngữ lập trình Python . Có nhiều cách để viết code tương tự nhau trong Python, nhưng có một cách được ưu thích hơn để thực hiện nó. Cách ưa thích này được gọi là “pythonic.” Triết lý viết code trong Python […]

Read More

Tìm độ dài của một List trong python

List là một trong những kiểu dữ liệu được sử dụng phổ biến nhất trong Python và được sử dụng để lưu trữ list các item cùng loại. Bài viết này hướng dẫn cách tìm độ dài của list. Function len() Python có một hàm tích hợp len()trả về độ dài của một đối tượng nhất […]

Read More

Python xóa tệp và thư mục

Python có một vài mô-đun tích hợp cho phép bạn xóa các tệp và thư mục. Hướng dẫn này giải thích làm thế nào để xóa các tập tin hay thư mục bằng chức năng từ mô-đun os, pathlib và shutil. Xóa tệp Trong Python bạn có thể sử dụng os.remove(), os.unlink(), pathlib.Path.unlink()để xóa một tập tin duy nhất. mô-đun os cung […]

Read More

Tuple Trong Python

Python có một số kiểu dữ liệu tuần tự cho phép bạn lưu trữ các tập dữ liệu một cách có tổ chức và hiệu quả. Các kiểu trình tự cơ bản là string, list, tuple và range object. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn những kiến ​​thức cơ bản về tuple trong Python. Tôi […]

Read More

Cách cài đặt và sử dụng Ipython

IPython là một Python shell mạnh mẽ xử lý thụt lề, tô sáng cú pháp, tự động hoàn thành cú pháp, v.v. Là một công cụ cần thiết khi lập trình với Python, Ipython viết tắt của “Interactive Python” nghĩa là tương tác với Python. Ipython cung cấp những tính năng cần thiết và tiện […]

Read More

Đọc và Ghi file json python

Giới thiệu Trong bài viết này, chúng ta sẽ phân tích cú pháp, đọc và ghi dữ liệu JSON vào một tệp bằng Python. Trong 5-10 năm qua, định dạng JSON là một trong những cách phổ biến nhất để tuần tự hóa dữ liệu. Đặc biệt là trong thế giới phát triển web, bạn có thể gặp JSON […]

Read More