Category Archives: Resources

Tìm hiểu thêm các khái niệm về devops, các nguồn tài liệu, khóa học devops và chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình vận hành hệ thống.

Ẩn Nginx version

Đôi khi bạn không thể cập nhật version nginx của mình và bạn muốn bỏ qua việc đó. Nhưng khách hàng của bạn check được version của nginx bạn đang dùng và phát hiện nó đã lỗi thời. Trong trường hợp này, bạn có thể ẩn version nginx khỏi tất cả mọi người. Việc ẩn phiên bản nginx rất… Read More »

DevOps là gì?

“DevOps” là từ viết tắt của development và operations cộng lại. Đó là một văn hóa mới trong quá trình phát triển phần mềm thúc đẩy sự hợp tác giữa các team Development và Operations để deploy code lên production nhanh hơn một cách tự động và quá trình này có thể lặp lại liên tục . DevOps giúp các team… Read More »