Câu lệnh set trong Linux

1. Tổng quan Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về lệnh set trong Linux và các trường hợp sử dụng của nó. Chúng ta cũng sẽ xem xét một vài tùy chọn mà nó cung cấp và hiểu cách sử dụng chúng. 2. Lệnh Set Chúng ta sử dụng lệnh set để […]

Read More

Tạo user read only trong mysql

Đôi khi bạn cần tạo thông tin đăng nhập vào MySQL chỉ có quyền đọc để truy suất thông tin và tránh những ảnh hưởng đến dữ liệu của bạn. Dưới đây là cách bạn có thể tạo user readonly trong MySQL để sử dụng. 1. Đăng nhập vào MySQL với tư cách quản trị […]

Read More

Gửi message đến telegram sử dụng python

Telegram đang là một phần mềm nổi tiếng và phổ biến nhất hiện nay. Nó được nhiều công ty tin tưởng làm phần mềm chat chính. Đối với devops hay sysadmin, chúng ta có thể sẽ cần gửi các thông báo hoặc cảnh báo về hệ thống lên Telegram. Trong hướng dẫn này, chúng ta […]

Read More

NGINX Ingress và các config hữu ích cho môi trường production

Ingress giúp bạn dễ dàng xác định các quy tắc định tuyến, đường dẫn, lưu trữ ảo dựa trên tên, tên miền hoặc tên miền con và hàng tấn chức năng khác để tự động truy cập các ứng dụng của bạn. Nhưng làm thế nào để bạn theo dõi tất cả các rule này […]

Read More

Cách kiểm tra mức sử dụng bộ nhớ (memory) trong Linux

Khi khắc phục sự cố hệ thống hoặc ứng dụng bị chậm lại hoặc hoạt động sai, một trong những điều đầu tiên cần kiểm tra là mức sử dụng bộ nhớ hệ thống. Bài viết này giải thích cách kiểm tra mức sử dụng RAM trong Linux bằng một số lệnh khác nhau. Lệnh […]

Read More

Xem thông tin CPU trên linux

CPU (đơn vị xử lý trung tâm), thường được gọi đơn giản là bộ xử lý, là một trong những thành phần thiết yếu của máy tính của bạn. Nó thực hiện tất cả các loại hoạt động xử lý dữ liệu, và nó thường được gọi là bộ não của máy tính. Bạn đã bao […]

Read More

Cách chạy lệnh Linux trong nền (BackGround)

Thông thường, khi bạn chạy một lệnh trong terminal, bạn phải đợi cho đến khi lệnh kết thúc trước khi bạn có thể nhập lệnh khác. Điều này được gọi là chạy lệnh trong quá trình nền trước hoặc nền trước. Khi một tiến trình chạy ở chế độ nền trước, nó sẽ chiếm shell của bạn […]

Read More

.bashrc và .bash_profile

Nếu bạn dành nhiều thời gian trên dòng lệnh, rất có thể bạn sẽ muốn tùy chỉnh môi trường shell của mình. Điều này có thể có nghĩa là tạo bí danh, thêm thư mục mới vào $PATH hoặc thay đổi giao diện của dấu nhắc shell. Bạn có thể đã đi qua một số hướng dẫn mà […]

Read More