Localhost là gì

Máy tính được xác định bằng tên máy chủ của chúng [tên của máy chủ] và địa chỉ IP. Sơ đồ dưới đây minh họa ngắn gọn. Tương tự như vậy, chúng ta cũng có một tên chung cho tất cả các hệ thống máy tính được sử dụng để tự gọi mình được gọi […]

Read More
tăng tốc terminal trên macos

Tăng tốc terminal trên macos

Đôi lúc chúng ta sử dụng Terminal của macos hoặc terminal bạn cài bên ngoài như ITerm hoặc Hyper có thể gặp tình trạng chậm khi gõ lệnh, mở tab mới lâu hoặc bị giật. Hãy tham khảo một vài cách khắc phục dưới đây: Xóa system logs Chúng ta hãy thử xóa các file […]

Read More

Cách truy cập port ở local từ ngoài internet

Nếu bạn cần truy cập các port của mình từ ngoài Internet hoặc truy cập web của bạn, có nhiều công cụ bạn có thể sử dụng. Ví dụ: ngrok , pagekite … Hoặc bạn có thể truy cập thông qua một máy chủ (server) nếu bạn có sẵn hoặc không muốn sử dụng các dịch vụ bên thứ […]

Read More

Cấu hình redirect http sang https trên iis server

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách điều hướng các request từ http sang https trên iis server.Trước khi có thể bắt đầu, bạn cần đảm bảo rằng bạn đã cài đặt chứng chỉ SSL. Đây không phải là bước bạn có thể bỏ qua. Sau khi bạn đã cài đặt chứng chỉ, chúng […]

Read More

Hướng dẫn config revert proxy apache

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tim hiểu các config revert proxy trong apache 2. Mục đích của việc sử dụng revert proxy bao gồm: Ngăn truy cập trực tiếp vào các server chính. Cân bằng tải các HTTP request đến server. Cải thiện bảo mật bằng cách giám sát và log lại traffic. […]

Read More

Các câu lênh cơ bản trong mysql(mysql cheat sheet)

MySQL cheat sheet cung cấp cho bạn một trang chứa các lệnh và câu lệnh MySQL thông dụng nhất giúp bạn làm việc với MySQL hiệu quả hơn. MySQL client Kết nối với máy chủ MySQL bằng mysql client với tên người dùng và mật khẩu (MySQL sẽ nhắc nhập mật khẩu): Kết nối với Máy chủ […]

Read More

Các câu lệnh cơ bản để làm việc với PostgreSQL

Kết nối với cơ sở dữ liệu PostgreSQL Lệnh sau kết nối với cơ sở dữ liệu dưới một người dùng cụ thể. Sau khi nhấn  EnterPostgreSQL sẽ hỏi mật khẩu của người dùng. psql -d database -U user -W Ví dụ, để kết nối với dvdrental cơ sở dữ liệu dưới quyền postgres, bạn sử dụng lệnh sau: >psql -d […]

Read More

Traffic mirroring với goreplay

GoReplay là gì? Github: https://github.com/buger/goreplay Nó capture các request HTTP mà server nhận được và sau đó sao chép traffic đến một server khác. Ví dụ: khi bạn cần test traffic live của version mới service của bạn trên môi trường production, bạn có thể kiểm tra khả năng đáp ứng của service bằng cách sao […]

Read More

Sự khác biệt giữa launch template và launch configuration trong aws

Launch Templates đã được giới thiệu vào năm 2017. Cả Launch Templates và Launch Configuration đều được sử dụng để cấu hình AMI, Instance Type, Key Pair, v.v. nhằm khởi chạy phiên bản mới trong môi trường Auto Scaling.Tuy nhiên, Launch Templates cho phép bạn tạo ra các version của template cái mà không thể […]

Read More