Lỗi 503 Service Unavailable là gì

Một trong những lỗi phổ biến nhất xảy ra khi duyệt web là “503 Service Unavailable”. Thông báo này chỉ ra rằng webserver đang gặp sự cố kỹ thuật và không thể xử lý yêu cầu. Bài viết này giải thích lỗi 503 có nghĩa là gì, tại sao bạn nhận được mã HTTP 503 […]

Read More

Sửa lỗi FATAL: Peer authentication failed for user “postgres”

Lỗi xác thực không thành công xảy ra khi bạn cố gắng đăng nhập vào người dùng PostgreSQL của mình nhưng xác thực không thành công vì theo mặc định  psql kết nối qua socket UNIX sử dụng  peer xác thực thay vì xác thực mật khẩu. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách loại […]

Read More

Sửa lỗi Mac OS: xcrun: error: invalid active developer path, missing xcrun

Tôi gặp phải lỗi này khi thử bất kỳ thao tác git nào (như git clone và git pull) trên máy Mac. Tôi vừa nâng cấp lên hệ điều hành mới nhất và đột nhiên không thể thao tác các câu lệnh với git pull xcrun: error: invalid active developer path (/Library/Developer/CommandLineTools), missing xcrun at: /Library/Developer/CommandLineTools/usr/bin/xcrun May mắn […]

Read More

Lỗi mdworker_shared dùng nhiều cpu

Một vấn đề mà mọi người có thể gặp phải trong OS X là khi tiến trình “mdworker” chiếm một lượng lớn tài nguyên CPU và dẫn đến máy tính chậm và lag. Tôi gặp vấn đề này khi thực hiện việc chuyển dữ liệu từ máy tính cũ của tôi là con macbook pro […]

Read More

Chạy câu lệnh Docker không cần sudo

1. Thêm group docker nếu nhóm chưa tồn tại $ sudo groupadd docker 2. Thêm user được kết nối $USER vào group docker Tùy ý thay đổi tên user để phù hợp với user ưa thích của bạn. $ sudo gpasswd -a $USER docker 3. Khởi động lại docker daemon $ sudo service docker restart Nếu bạn […]

Read More

Sửa lỗi: “Failed to download repository information” trên ubuntu

Bài viết này ban đầu được viết cho Ubuntu nhưng nó có khả năng khắc phục sự cố “Failed to download repository information” trong Linux Mint cũng như các phiên bản và bản phân phối Linux dựa trên Ubuntu khác. Gần đây, tôi tình cờ gặp sự cố khi cập nhật. Tôi nhận thấy rằng trong vài ngày […]

Read More

Sửa lỗi: Problem With MergeList

Một trong những lỗi phổ biến nhất mà người dùng gặp phải khi cập nhật là Problem With MergeList . Có thể gặp lỗi khi sử dụng cả Trình quản lý cập nhật Ubuntu và sử dụng bản cập nhật sudo apt-get trong terminal. Lỗi hoàn toàn trông giống như sau: Đây là dòng thứ hai quan trọng ở […]

Read More

Sửa lỗi: The following packages have been kept back

Một ngày nọ, tôi đang cập nhật Ubuntu của mình . Tôi thích cách cập nhật hệ thống bằng dòng lệnh bằng cách sử dụng kết hợp giữa apt update và apt upgrade. Tôi đã gặp một lỗi cập nhật lạ trong Ubuntu lần này. Nó cho tôi thấy rằng có những gói có thể được nâng cấp nhưng nó không […]

Read More