AWS private subnet không thể truy cập internet qua nat gateway

Một lỗi khá phổ biến khi setup hạ tầng trên aws đó là sau khi bạn đã tạo private subnet và nat gateway, nhưng khi bạn tạo instance trên private subnet thì không thể connect ra ngoài internet. Bạn đã tìm thử mọi cách và search mỏi mắt trên google nhưng vẫn không tìm ra […]

Read More

Error 6 in libphp7.0.so với apache

Khi chúng ta làm việc với apache và php một số lần, chúng ta có thể nhận được một lỗi như Segmentation fault (core dumped) Action ‘start’ failed. The Apache error log may have more information. Để xác định vấn đề chính xác đằng sau lỗi này, hãy sử dụng bên dưới các công cụ […]

Read More

Lỗi 503 Service Unavailable là gì

Một trong những lỗi phổ biến nhất xảy ra khi duyệt web là “503 Service Unavailable”. Thông báo này chỉ ra rằng webserver đang gặp sự cố kỹ thuật và không thể xử lý yêu cầu. Bài viết này giải thích lỗi 503 có nghĩa là gì, tại sao bạn nhận được mã HTTP 503 […]

Read More

Sửa lỗi FATAL: Peer authentication failed for user “postgres”

Lỗi xác thực không thành công xảy ra khi bạn cố gắng đăng nhập vào người dùng PostgreSQL của mình nhưng xác thực không thành công vì theo mặc định  psql kết nối qua socket UNIX sử dụng  peer xác thực thay vì xác thực mật khẩu. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách loại […]

Read More

Sửa lỗi Mac OS: xcrun: error: invalid active developer path, missing xcrun

Tôi gặp phải lỗi này khi thử bất kỳ thao tác git nào (như git clone và git pull) trên máy Mac. Tôi vừa nâng cấp lên hệ điều hành mới nhất và đột nhiên không thể thao tác các câu lệnh với git pull xcrun: error: invalid active developer path (/Library/Developer/CommandLineTools), missing xcrun at: /Library/Developer/CommandLineTools/usr/bin/xcrun May mắn […]

Read More

Lỗi mdworker_shared dùng nhiều cpu

Một vấn đề mà mọi người có thể gặp phải trong OS X là khi tiến trình “mdworker” chiếm một lượng lớn tài nguyên CPU và dẫn đến máy tính chậm và lag. Tôi gặp vấn đề này khi thực hiện việc chuyển dữ liệu từ máy tính cũ của tôi là con macbook pro […]

Read More

Sửa lỗi: “Failed to download repository information” trên ubuntu

Bài viết này ban đầu được viết cho Ubuntu nhưng nó có khả năng khắc phục sự cố “Failed to download repository information” trong Linux Mint cũng như các phiên bản và bản phân phối Linux dựa trên Ubuntu khác. Gần đây, tôi tình cờ gặp sự cố khi cập nhật. Tôi nhận thấy rằng trong vài ngày […]

Read More