Category Archives: TroubleShooting

Chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình phân tích, thiết kế, setup và vận hành hệ thống.

Sửa lỗi Sub-Process /Usr/Bin/Dpkg Returned An Error Code (1) trong ubuntu

Giới thiệu Thông báo lỗi Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1) cho biết có vấn đề với package installer. Điều này có thể xảy ra trong Ubuntu sau khi cài đặt phần mềm không thành công hoặc package installer bị hỏng. Process trong lỗi này là /usr/bin/dpkg. Điều này đề cập đến trình cài đặt gói dpkg cho Linux. Package… Read More »

Lấy Real IP của user trong pod khi dùng Nginx ingress

Trong quá trình vận hành hệ thống kubernetes mình gặp phải vấn đề lấy real IP của client (lấy ip của client gửi request đến cụm). Cụm k8s (kubernetes xin phép gọi tắt cho gọn) của mình đang sử dụng version v1.13.11 và dùng nginx-ingress version v0.26.1. Dưới đây là flow tổng quát case đầu… Read More »