docker trên windows

Phần 3 – Cài đặt docker trên windows

Bạn đã từng cài đặt Docker Toolbox, Docker Machine hoặc VirtualBox chưa? Docker cho Windows hiện yêu cầu Hyper-V của Microsoft. Sau khi được bật, VirtualBox sẽ không còn có thể chạy các máy ảo (image VM của bạn sẽ vẫn còn). Bạn vẫn có thể sử dụng docker-machine để quản lý máy chủ từ xa. Bạn có […]

Read More