Phần 8 – Docker Hello World

Bắt đầu sử dụng docker qua 4 ví dụ “Hello world!” Tiếp cận dễ dàng với docker qua 4 ví dụ sau đây. Phần 1. “Hello World!” từ một Image Python Giả sử bạn không cài đặt Python trong máy của mình – hoặc ít nhất không phải là phiên bản mới nhất – và bạn […]

Read More