container là gì

Phần 6 – Công nghệ Container

Container là gì và tại sao bạn cần chúng? Các Container là một giải pháp cho vấn đề làm thế nào để phần mềm chạy một cách đáng tin cậy khi được chuyển từ môi trường máy tính này sang môi trường máy tính khác. Điều này có thể là từ máy tính xách tay của […]

Read More