Curl Cheat Sheet

Một vài tùy chọn khi bạn sử dụng curl, một vài ví dụ kèm theo để tiện tham khảo và tra cứu. Options Request Data Headers SSL Ví dụ

Read More
cài đặt curl trên ubuntu 20.04

Cài đặt curl trên ubuntu 20.04

curl là một lệnh tiện ích để truyền dữ liệu từ hoặc đến một máy chủ từ xa. Với curl, bạn có thể tải xuống hoặc tải lên dữ liệu bằng một trong các giao thức được hỗ trợ, bao gồm HTTP, HTTPS, SCP , SFTP và FTP . Bài viết này giải thích cách cài đặt Curl trên Ubuntu 20.04. Cài đặt Curl trên […]

Read More