DevOps là gì?

“DevOps” là từ viết tắt của development và operations cộng lại. Đó là một văn hóa mới trong quá trình phát triển phần mềm thúc đẩy sự hợp tác giữa các team Development và Operations để deploy code lên production nhanh hơn một cách tự động và quá trình này có thể lặp lại liên tục . DevOps giúp các team […]

Read More