kiến trúc của docker

Phần 5 – Kiến trúc của docker

Bài này chúng ta sẽ đi sâu hơn về kiến trúc của Docker. Các thành phần Docker, cách các Container được kết nối với Docker, v.v. và nhiều bài đăng khác sẽ sớm được chia sẻ, điều này giúp bạn bắt đầu thực hành với các container trong Lab của bạn. Nhắc lại khái niệm […]

Read More