#1 Tạo tài khoản docker hub

Truy cập link https://hub.docker.com và nhấp vào “Rregister” cho DockerHub Nhập tên người dùng của bạn và cung cấp địa chỉ email của bạn. Ví dụ Tôi đã thêm hocdevops làm username của mình như hình bên dưới. Xin lưu ý rằng chúng ta sẽ sử dụng ID người dùng này vào thời điểm sau này trong các […]

Read More

Phần 9 – Sử dụng docker hub

Sử dụng Docker Hub Nếu bạn có chút quen thuộc với GitHub hoặc BitBucket, bạn đã hiểu những điều cơ bản về Docker Hub. Docker Hub là một repository Image cho Docker Image và nhiều hơn nữa. Bạn sử dụng ID Docker miễn phí để truy cập Docker Hub. Đăng ký Docker Hub Sử dụng trang web Docker Hub nhanh nhất để […]

Read More