Phần 9 – Sử dụng docker hub

Sử dụng Docker Hub Nếu bạn có chút quen thuộc với GitHub hoặc BitBucket, bạn đã hiểu những điều cơ bản về Docker Hub. Docker Hub là một repository Image cho Docker Image và nhiều hơn nữa. Bạn sử dụng ID Docker miễn phí để truy cập Docker Hub. Đăng ký Docker Hub Sử dụng trang web Docker Hub nhanh nhất để […]

Read More