Phần 1 – Docker là gì?

Trước khi tìm hiểu Docker, chúng ta hãy xem qua khái niệm container Linux. Một container Linux là gì? Trong một môi trường ảo hóa thông thường, một hoặc nhiều máy ảo chạy trên máy vật lý bằng cách sử dụng một trình ảo hóa như Xen, Hyper-V, v.v. Các container chạy trong không gian […]

Read More