Ẩn Nginx version

Đôi khi bạn không thể cập nhật version nginx của mình và bạn muốn bỏ qua việc đó. Nhưng khách hàng của bạn check được version của nginx bạn đang dùng và phát hiện nó đã lỗi thời. Trong trường hợp này, bạn có thể ẩn version nginx khỏi tất cả mọi người. Việc ẩn phiên bản nginx rất […]

Read More

Cách upgrade nginx lên version mới nhất

Nếu bạn đang chạy nginx trên Ubuntu và bạn phát hiện ra rằng phiên bản mặc định nginx của Ubuntu được đóng gói với HĐH đã cũ. Tất cả điều này có nghĩa là bạn cần upgrade lên phiên bản mới nhất của Nginx để tránh các vấn đề bảo mật. Bài này sẽ hướng dẫn […]

Read More