Cách thêm swap trên ubuntu

Giới thiệu Một trong những cách dễ nhất để tăng khả năng đáp ứng của máy chủ và bảo vệ chống lại lỗi hết bộ nhớ (Out Of Memory) trong các ứng dụng là thêm một số dung lượng swap. Trong hướng dẫn này, Chúng ta sẽ đề cập đến cách thêm tệp Swap vào máy […]

Read More