Giới thiệu

Thông báo lỗi Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1) cho biết có vấn đề với package installer. Điều này có thể xảy ra trong Ubuntu sau khi cài đặt phần mềm không thành công hoặc package installer bị hỏng.

Process trong lỗi này là /usr/bin/dpkg. Điều này đề cập đến trình cài đặt gói dpkg cho Linux. Package installer là một ứng dụng theo dõi phần mềm, cập nhật và các phụ thuộc. Nếu nó bị hỏng, khi bạn cài đặt bất kỳ phần mềm mới nào cũng có thể gây ra thông báo lỗi này.

Có một số giải pháp khả thi, được liệt kê ở đây theo thứ tự từ dễ giải quyết và đơn giản đến phức tạp hơn. Hướng dẫn này sẽ giúp bạn giải quyết dpkg returned an error code 1 trên hệ điều hành Ubuntu.

Các cách để fix sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)

Phương pháp 1: Cấu hình lại cơ sở dữ liệu dpkg

Nếu package database của bạn bị hỏng, việc reconfiguring có thể sửa chữa nó.

Nhập lệnh sau:

sudo dpkg --configure -a

Lệnh này cấu hình lại các gói đã được giải nén nhưng không nhất thiết phải cài đặt. Một sự gián đoạn không đúng lúc có thể khiến database này bị hỏng. Điều này đặc biệt hữu ích nếu bạn đang chạy cài đặt và quá trình bị gián đoạn.

Phương pháp 2: Force-install

Nếu Phương pháp 1 không hoạt động, bạn có thể thử sửa dependencies trong trình cài đặt gói.

Nhập theo chỉ dẫn:

sudo apt-get install -f

Tùy chọn –f nghĩa là fix-broken . Nó sửa chữa dependencies bị hỏng trong trình quản lý gói của bạn. Dependencies bị hỏng xảy ra khi quá trình tải xuống bị gián đoạn hoặc có vấn đề với việc tải xuống được lưu trữ.


Lưu ý : Dependencies là các gói phần mềm khác được yêu cầu bởi phần mềm bạn đang cài đặt. Package installer giúp theo dõi các dependencies cho bạn.


Phương pháp 3: Loại bỏ gói phần mềm gây lỗi

Nếu bạn biết phần mềm nào gây ra lỗi trên hệ thống của mình, bạn có thể xóa phần mềm đó.

Nhập lệnh và package_name với tên của phần mềm gây ra sự cố:

sudo apt-get remove --purge package_name

Tùy chọn --purge tìm các file config trong quá trình gỡ bỏ cài đặt. Điều này giúp gỡ bỏ phần mềm một cách hiệu quả.

Phương pháp 4: Dọn sạch các gói phần mềm không sử dụng

Nếu một gói cũ, lỗi thời hoặc không sử dụng gây ra sự cố, bạn có thể giải quyết vấn đề bằng cách xóa các gói phần mềm không sử dụng.

Nhập lệnh sau trong Terminal của bạn:

sudo apt autoremove

Lưu ý:  Tránh 2 tùy chọn tiếp theo trừ khi tất cả các phương pháp khác không thành công.


Phương pháp 5: Xóa Post Files

Nếu bạn biết tên của gói gây ra sự cố, bạn có thể xóa các tệp theo cách thủ công. Các tệp cài đặt thường nằm trong tệp /var/lib/dpkg/info.

Nhập lệnh sau và thay thế package_name bằng tên của phần mềm bị hỏng:

sudo ls -l /var/lib/dpkg/info | grep -i package_name

Điều này sẽ tạo ra một danh sách tất cả các tham chiếu đến phần mềm bạn đã cài đặt.

Sau đó, bạn có thể xóa chúng bằng cách nhập:

sudo mv /var/lib/dpkg/info/package_name.* /tmp

Lệnh này di chuyển các tệp vào thư mục /tmp , nơi chúng không thể ảnh hưởng đến trình quản lý gói của bạn.

Tiếp theo, cập nhật trình quản lý gói:

sudo apt-get update

Sau đó, bạn có thể cài đặt lại phần mềm bị hỏng.

Phương pháp 6: Ghi đè tập tin gói

Nếu bạn biết tên của gói gây ra sự cố, bạn cũng có thể buộc ghi đè.

Sử dụng lệnh sau và thay thế full_name_of_package bằng tên gói thực tế:

sudo dpkg -i --force-overwrite /var/cache/apt/archives/full_name_of_package

Lưu ý : Nếu bạn không biết tên thực của gói, bạn có thể tìm kiếm nó bằng lệnh:

ls /var/cache/apt/archies/*package_name*

Thay thế package_name bằng tên của phần mềm của bạn. Điều này sẽ trả về bất kỳ trường hợp nào của tên gói đó. Lưu ý tên tệp chính xác và nhập nó vào lệnh trước đó.


Phần kết luận

Cuối cùng, error message dpkg chỉ ra rằng có một vấn đề với trình cài đặt gói, rất có thể là do cài đặt bị gián đoạn hoặc database có vấn đề.

Bằng cách làm theo các bước này, bạn có thể sửa lỗi thông báo lỗi của dpkg và package installer.

3.7 6 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
cuikho210
cuikho210
1 year ago

Mình dính phải package gnome-shell và thử các cách trên không fix được :((

danh
danh
1 year ago
Reply to  cuikho210

sudo apt remove gnome-shell
sudo apt clean
sudo apt install gnome-shell
sudo apt update
bạn thử xem, mình vừa xử initramfs-tools