Sự khác biệt giữa Docker Attach và Docker Exec

Docker là một công cụ phổ biến trong việc triển khai ứng dụng trong môi trường container. Khi làm việc với Docker, bạn có thể gặp hai lệnh quan trọng là “docker attach” và “docker exec”. Mặc dù cả hai lệnh này đều cho phép bạn tương tác với một container đang chạy, chúng có […]

Read More

Docker cheat sheet

Cài đặt Linux Để biết thêm thông tin, xem tại đây Mac Để biết thêm thông tin, xem tại đây Sử dụng liên kết này để tải xuống dmg. Mở tệp đã tải xuống và làm theo hướng dẫn cài đặt. Windows Để biết thêm thông tin, xem tại đây Sử dụng trình cài đặt msi: Mở tệp […]

Read More

Kubernetes không dùng Docker từ release v1.20

Hiện đã có phiên bản mới nhất của Kubernetes Kubernetes v1.20.0-rc.0 . Dự án Kubernetes có kế hoạch ngừng hỗ trợ Docker Engine trong kubelet và hỗ trợ cho dockershim sẽ bị xóa trong một bản phát hành trong tương lai, có thể là vào cuối năm sau. Net/net hỗ trợ cho các container image của bạn được xây dựng bằng […]

Read More

Phần 16 – Overlay network trong docker

1. Đặt vấn đề Như chúng ta đã biết, các container chạy trên cùng một host chúng ta có nhiều cách để có thể kết nối chúng với nhau ví dụ như dùng bridge network hay host network. Vậy làm thế nào để kết nối các container nằm trên nhiều server khác nhau để chúng […]

Read More

Phần 13 – Docker network

Tổng quát Một trong những lý do khiến các container và service của Docker rất mạnh là bạn có thể kết nối chúng lại với nhau hoặc kết nối chúng với khối lượng công việc không phải của Docker. Các container và service của Docker thậm chí không cần phải biết rằng chúng được triển khai […]

Read More

Phần 15 – host network trong docker

Mục tiêu của hướng dẫn này là bắt đầu một container nginx liên kết trực tiếp với cổng 80 trên máy chủ chạy Docker. Từ việc kết nối mạng, đây là cùng một mức độ cô lập như thể tiến trình nginx đang chạy trực tiếp trên máy chủ Docker chứ không phải trong một container. Tuy nhiên, trong […]

Read More

Phần 14 – Bridge network trong docker

Bài viết này giới thiệu Docker Bridge Network và cách thức hoạt động Giới thiệu môi trường Các xét nghiệm sau đây sẽ được thực hiện trong các môi trường sau: Hệ điều hànhUbuntu 18.04 Docker: 18.03.1-ce Xem trạng thái Mạng Docker hiện tại Sau đây là trạng thái mạng docker ngay sau khi docker 18.03.1 […]

Read More

Phần 11 – Cách tạo docker image từ container

Trong bài viết này, tôi sẽ cung cấp hướng dẫn từng bước về cách tạo Container Docker, sửa đổi trạng thái bên trong của nó và sau đó lưu Container dưới dạng Image. Điều này thực sự tiện dụng khi bạn tìm ra cách build Image vì bạn có thể tiếp tục điều chỉnh một […]

Read More