Category Archives: Docker

Hiểu được các thành phần cấu thành nền tảng Docker
Hiểu được các khái niệm cốt lõi: container và image
Chạy và quản lý Docker container sử dụng image có sẵn
Tự tạo image từ container
Tự tạo image từ Dockerfile
Upload và download image từ DockerHub
Thiết lập cấu hình mạng và chạy các container cùng mạng
Hiểu khái niệm Docker volume
Cấu hình và mount volume trên các container
Từ đó, bạn có thể áp dụng Docker vào các dự án cá nhân hoặc công ty, giúp tăng hiệu suất phát triển phần mềm và giảm thiểu thời gian cấu hình, cài đặt các thư viện bổ trợ.

Phần 13 – Docker network

Tổng quát Một trong những lý do khiến các container và service của Docker rất mạnh là bạn có thể kết nối chúng lại với nhau hoặc kết nối chúng với khối lượng công việc không phải của Docker. Các container và service của Docker thậm chí không cần phải biết rằng chúng được triển khai… Read More »

Phần 15 – host network trong docker

Mục tiêu của hướng dẫn này là bắt đầu một container nginx liên kết trực tiếp với cổng 80 trên máy chủ chạy Docker. Từ việc kết nối mạng, đây là cùng một mức độ cô lập như thể tiến trình nginx đang chạy trực tiếp trên máy chủ Docker chứ không phải trong một container. Tuy nhiên, trong… Read More »

Phần 14 – Bridge network trong docker

Bài viết này giới thiệu Docker Bridge Network và cách thức hoạt động Giới thiệu môi trường Các xét nghiệm sau đây sẽ được thực hiện trong các môi trường sau: Hệ điều hànhUbuntu 18.04 Docker: 18.03.1-ce Xem trạng thái Mạng Docker hiện tại Sau đây là trạng thái mạng docker ngay sau khi docker 18.03.1… Read More »

Phần 12 – Tạo docker image từ Dockerfile và cách tạo một image tối ưu

Kể từ khi Bitnami release container Docker đầu tiên vào năm 2015, các kỹ thuật viết Dockerfiles đã phát triển đáng kể. Trong hướng dẫn này, tôi chia sẻ những bài học kinh nghiệm, mô tả một số thực tiễn tốt nhất và những vấn đề phổ biến mà bạn có thể gặp phải khi… Read More »

Phần 10 – Cách access vào container từ bên ngoài

Binding Ports Các container Docker có thể kết nối với bên ngoài mà không cần cấu hình gì thêm, nhưng từ bên ngoài mặc định không thể kết nối với các container Docker. Nó hoạt động thế nào Một bridge network được tạo (có tên bridge) khi bạn cài đặt Docker. Mọi kết nối gửi đi bắt… Read More »

Phần 9 – Sử dụng docker hub

Sử dụng Docker Hub Nếu bạn có chút quen thuộc với GitHub hoặc BitBucket, bạn đã hiểu những điều cơ bản về Docker Hub. Docker Hub là một repository Image cho Docker Image và nhiều hơn nữa. Bạn sử dụng ID Docker miễn phí để truy cập Docker Hub. Đăng ký Docker Hub Sử dụng trang web Docker Hub nhanh nhất để… Read More »

Phần 7 – Những command cần biết khi sử dụng docker

Trong Docker engine v1.13, chúng ta có các lệnh quản lý cho container, image, plugin, secret, stack và system. Dưới đây, chúng ta sẽ xem cách làm việc với từng lệnh của docker cli. Docker container Để gắn vào một container đang chạy Để tạo một Image từ những thay đổi của container Để sao chép các tập tin / thư… Read More »