Category Archives: Docker

Hiểu được các thành phần cấu thành nền tảng Docker
Hiểu được các khái niệm cốt lõi: container và image
Chạy và quản lý Docker container sử dụng image có sẵn
Tự tạo image từ container
Tự tạo image từ Dockerfile
Upload và download image từ DockerHub
Thiết lập cấu hình mạng và chạy các container cùng mạng
Hiểu khái niệm Docker volume
Cấu hình và mount volume trên các container
Từ đó, bạn có thể áp dụng Docker vào các dự án cá nhân hoặc công ty, giúp tăng hiệu suất phát triển phần mềm và giảm thiểu thời gian cấu hình, cài đặt các thư viện bổ trợ.

Phần 12 – Tạo docker image từ Dockerfile và cách tạo một image tối ưu

Kể từ khi Bitnami release container Docker đầu tiên vào năm 2015, các kỹ thuật viết Dockerfiles đã phát triển đáng kể. Trong hướng dẫn này, tôi chia sẻ những bài học kinh nghiệm, mô tả một số thực tiễn tốt nhất và những vấn đề phổ biến mà bạn có thể gặp phải khi… Read More »

Phần 10 – Cách access vào container từ bên ngoài

Binding Ports Các container Docker có thể kết nối với bên ngoài mà không cần cấu hình gì thêm, nhưng từ bên ngoài mặc định không thể kết nối với các container Docker. Nó hoạt động thế nào Một bridge network được tạo (có tên bridge) khi bạn cài đặt Docker. Mọi kết nối gửi đi bắt… Read More »

Phần 9 – Sử dụng docker hub

Sử dụng Docker Hub Nếu bạn có chút quen thuộc với GitHub hoặc BitBucket, bạn đã hiểu những điều cơ bản về Docker Hub. Docker Hub là một repository Image cho Docker Image và nhiều hơn nữa. Bạn sử dụng ID Docker miễn phí để truy cập Docker Hub. Đăng ký Docker Hub Sử dụng trang web Docker Hub nhanh nhất để… Read More »

Phần 7 – Những command cần biết khi sử dụng docker

Trong Docker engine v1.13, chúng ta có các lệnh quản lý cho container, image, plugin, secret, stack và system. Dưới đây, chúng ta sẽ xem cách làm việc với từng lệnh của docker cli. Docker container Để gắn vào một container đang chạy Để tạo một Image từ những thay đổi của container Để sao chép các tập tin / thư… Read More »

Phần 6 – Công nghệ Container

Container là gì và tại sao bạn cần chúng? Các Container là một giải pháp cho vấn đề làm thế nào để phần mềm chạy một cách đáng tin cậy khi được chuyển từ môi trường máy tính này sang môi trường máy tính khác. Điều này có thể là từ máy tính xách tay của… Read More »

Phần 4 – Cài đặt docker trên MacOS

Docker cho Mac cung cấp một ứng dụng gốc Mac cài đặt /Applications. Nó tạo liên kết tượng trưng (symbolic link) trong /usr/local/bincho dockervà docker-composevới các phiên bản Mac của các lệnh trong gói ứng dụng. Cài đặt gói Docker cho Mac: Docker Engine Docker CLI Client Docker Compose Docker Machine Bạn đã chạy Docker Toolbox và / hoặc Docker… Read More »

Phần 3 – Cài đặt docker trên windows

Bạn đã từng cài đặt Docker Toolbox, Docker Machine hoặc VirtualBox chưa? Docker cho Windows hiện yêu cầu Hyper-V của Microsoft. Sau khi được bật, VirtualBox sẽ không còn có thể chạy các máy ảo (image VM của bạn sẽ vẫn còn). Bạn vẫn có thể sử dụng docker-machine để quản lý máy chủ từ xa. Bạn có… Read More »