#12 Tạo docker image với chỉ dẫn lệnh RUN

Nếu ý bạn là muốn chạy một lệnh cụ thể trong Dockerfile, bạn có thể sử dụng chỉ thị RUN. Chỉ thị RUN trong Dockerfile được sử dụng để thực thi các lệnh trong quá trình xây dựng image. Ví dụ, giả sử bạn muốn chạy một lệnh đơn giản là in ra “Hello, World!” […]

Read More

#4 Export image thành Tar file để chia sẻ

Hãy tưởng tượng một kịch bản trong đó bạn đã tạo ra docker image hoặc docker container Docker mà bạn muốn lưu giữ và chia sẻ nó với người khác hoặc đồng nghiệp khác của mình. Các phương pháp dưới đây sẽ giúp bạn đạt được nó. Bốn Docker CLI cơ bản đi vào hoạt động: […]

Read More

Cấu hình redirect http sang https trên iis server

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách điều hướng các request từ http sang https trên iis server.Trước khi có thể bắt đầu, bạn cần đảm bảo rằng bạn đã cài đặt chứng chỉ SSL. Đây không phải là bước bạn có thể bỏ qua. Sau khi bạn đã cài đặt chứng chỉ, chúng […]

Read More

Các câu lệnh cơ bản để làm việc với PostgreSQL

Kết nối với cơ sở dữ liệu PostgreSQL Lệnh sau kết nối với cơ sở dữ liệu dưới một người dùng cụ thể. Sau khi nhấn  EnterPostgreSQL sẽ hỏi mật khẩu của người dùng. psql -d database -U user -W Ví dụ, để kết nối với dvdrental cơ sở dữ liệu dưới quyền postgres, bạn sử dụng lệnh sau: >psql -d […]

Read More

Hướng dẫn cấu hình PgBouncer

Connection pooling là một cách đơn giản nhưng hiệu quả để cải thiện hiệu suất của ứng dụng và giảm tải trên các máy chủ PostgreSQL của bạn. Đọc tiếp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng PgBouncer để gộp các kết nối PostgreSQL. Tại sao sử dụng Connection Pooling? PostgreSQL có kiến ​​trúc xử […]

Read More

Cách cài đặt và cấu hình Fail2ban trên Ubuntu 20.04

Bất kỳ service nào tiếp xúc với Internet đều có nguy cơ bị phần mềm độc hại tấn công. Ví dụ: nếu bạn đang chạy một service trên một public internet, những kẻ tấn công có thể sử dụng brute-force để đăng nhập vào tài khoản của bạn. Fail2ban là một công cụ giúp bảo vệ […]

Read More

Tổng quan về xử lý VACUUM trong PostgreSQL

PostgreSQL không sử dụng cơ chế cập nhật IN-PLACE, vì vậy theo cách lệnh DELETE và UPDATE được thiết kế, Bất cứ khi nào các hoạt động DELETE được thực hiện, nó đánh dấu bộ giá trị hiện có là DEAD thay vì xóa các bộ giá trị vật lý đó. Tương tự, bất cứ khi […]

Read More

PostgreSQL SSL với Letsencrypt

Trong hướng dẫn này tôi sẽ giải thích cách cấu hình PostgreSQL với chứng chỉ SSL được cung cấp bởi Letsencrypt. Cài đặt certbot Làm theo hướng dẫn tại https://certbot.eff.org/ Tạo chứng chỉ cho miền của bạn Nếu bạn đã có webserver chạy trên máy chủ cơ sở dữ liệu của mình (nginx, apache …) thì […]

Read More

Gỡ bỏ các phần mềm đã cài đặt trên ubuntu

Đôi khi bạn có thể cài đặt một ứng dụng trên Ubuntu và sau khi dùng thử, bạn quyết định ứng dụng này không dành cho bạn. Trong trường hợp này, có lẽ bạn sẽ muốn gỡ cài đặt Package. Trong bài viết này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách gỡ cài đặt các Package phần […]

Read More