Mongodb Cheat Sheet

Bạn mới bắt đầu sử dụng MongoDB? hay bạn muốn tra cứu các câu lệnh của MongoDB? Bảng cheat này chứa một số lệnh và tài liệu tham khảo nhanh để giúp bạn làm quen và sử dụng trong thời gian ngắn! Show All Databases Show Current Database Create Or Switch Database use <database name […]

Read More
mongodb gui

8 công cụ GUI MongoDB tốt nhất năm 2020

Có rất nhiều công cụ quản lý MongoDB có sẵn trên thị trường. Các công cụ này có thể cải thiện năng suất của các tác vụ quản trị và phát triển MongoDB của bạn. Dưới đây là danh sách các công cụ MongoDB phổ biến nhất cho bạn với các tính năng hàng đầu, sử dụng và liên kết […]

Read More

Cách thiết lập xác thực người dùng trong MongoDB

Một phân tích gần đây cho thấy có ít nhất 30.000 trường hợp MongoDB không được bảo mật trên Internet, có nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể truy cập dữ liệu mà không cần bất kỳ loại xác thực nào. Tài liệu MongoDB chính thức có thể cảm thấy hơi phức tạp về cách thiết lập […]

Read More