Gỡ bỏ các phần mềm đã cài đặt trên ubuntu

By | 3 February, 2020
Gỡ cài đặt ứng dụng trên ubuntu

Đôi khi bạn có thể cài đặt một ứng dụng trên Ubuntu và sau khi dùng thử, bạn quyết định ứng dụng này không dành cho bạn. Trong trường hợp này, có lẽ bạn sẽ muốn gỡ cài đặt Package.

Trong bài viết này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách gỡ cài đặt các Package phần mềm bằng cách sử dụng đồ họa của Ubuntu là Ubuntu Center và thông qua dòng lệnh, sử dụng các lệnh apt hoặc apt-get.

Chỉ người dùng root hoặc người dùng có đặc quyền sudo mới có thể gỡ cài đặt các Package từ Ubuntu.

Gỡ cài đặt các Package bằng Trung tâm phần mềm Ubuntu

Nếu dòng lệnh không phải là thứ của bạn, bạn có thể gỡ cài đặt các ứng dụng thông qua Trung tâm phần mềm Ubuntu (USC). Tiện ích này cung cấp giao diện đồ họa để tìm, cài đặt và gỡ cài đặt ứng dụng.

  1. Trong màn hình Hoạt động, tìm kiếm Phần mềm Ubuntu và nhấp vào biểu tượng USC màu cam. Điều này sẽ mở ra công cụ USC.
  2. Để có danh sách tất cả các ứng dụng đã cài đặt, nhấp vào tab Đã cài đặt trên đường ở trên thanh điều hướng trên cùng.
  3. Cuộn xuống cho đến khi bạn tìm thấy ứng dụng mà bạn muốn gỡ cài đặt và nhấp vào nút Remove bên cạnh nó.

Công cụ Phần mềm Ubuntu chỉ hiển thị các ứng dụng đã cài đặt có giao diện người dùng đồ họa (GUI). Nếu bạn không thể tìm thấy Package mà bạn muốn gỡ cài đặt, thì bạn nên xóa Package khỏi dòng lệnh.

Gỡ cài đặt Package bằng cách sử dụng dòng lệnh

Mọi thứ bạn có thể làm bằng cách sử dụng các công cụ GUI, bạn có thể làm từ dòng lệnh. Trong thực tế, dòng lệnh cung cấp cho bạn nhiều tùy chọn và kiểm soát hơn để gỡ cài đặt các Package phần mềm.

Bạn có thể mở terminal của mình bằng cách sử dụng phím tắt Ctrl+Alt+T hoặc bằng cách nhấp vào biểu tượng thiết bị đầu cuối.

Trước khi gỡ cài đặt Package phần mềm, trước tiên bạn phải tìm tên Package chính xác. Để có danh sách tất cả các Package đã cài đặt trên loại hệ thống của bạn:

sudo apt list --installed

Lệnh sẽ in một danh sách dài các Package đã cài đặt. Bạn có thể dùng câu lệnh less để làm cho nó dễ đọc hơn. Hoặc bạn có thể sử dụng grep để lọc kết quả.

Trên Ubuntu, Debian và các bản phân phối Linux có liên quan, bạn có thể cài đặt, cập nhật, gỡ cài đặt và quản lý các Package phần mềm bằng cách sử dụng các lệnh apt và apt-get. Cú pháp của cả hai lệnh là giống hệt nhau.

Để xóa Package đã cài đặt, hãy chạy lệnh sau:

sudo apt remove package_name

Thay thế package_name tên của Package bạn muốn loại bỏ.

sudo apt-get remove package_name

Bạn cũng có thể gỡ cài đặt nhiều Package. Tên Package nên được phân tách bằng dấu cách:

sudo apt remove package1 package2

Lệnh remove tháo gỡ các Package nhất định, nhưng nó có thể để lại một số Package đằng sau chưa được xóa bỏ. Nếu bạn muốn xóa Package bao gồm tất cả các tệp của nó, hãy sử dụng purge thay vì remove:

sudo apt purge package_name

Gỡ cài đặt Snap Package

Nếu ứng dụng bạn muốn gỡ cài đặt không được liệt kê khi chạy sudo apt list --installed thì có lẽ nó đã được cài đặt dưới dạng snap Package.

Để liệt kê tất cả các Package snap đã cài đặt, hãy chạy lệnh sau:

snap list

Khi bạn biết tên Package chính xác, bạn có thể gỡ cài đặt nó bằng cách nhập:

sudo snap remove package_name

Gỡ cài đặt các Package không sử dụng

Bất cứ khi nào bạn cài đặt một Package mới phụ thuộc vào các Package khác, các Package phụ thuộc cũng sẽ được cài đặt. Khi Package được gỡ cài đặt, các Package phụ thuộc sẽ ở lại trên hệ thống. Các Package còn lại này không còn được sử dụng bởi bất cứ điều gì khác và có thể được gỡ bỏ.

Bạn có thể xóa các Package không cần thiết với:

sudo apt autoremove

Phần kết luận

Tôi đã chỉ cho bạn cách xóa ứng dụng khỏi Ubuntu thông qua dòng lệnh và sử dụng Trung tâm phần mềm Ubuntu. Biết cách loại bỏ các Package là một phần thiết yếu của quản trị hệ thống Linux.

Có một số lý do tại sao bạn muốn xóa Package đã cài đặt trước đó khỏi Ubuntu. Ví dụ: bạn có thể cần gỡ cài đặt một ứng dụng mà bạn không còn cần hoặc giải phóng không gian đĩa.

Hãy để lại nhận xét nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of