Cách upgrade nginx lên version mới nhất

By | 31 December, 2019

Nếu bạn đang chạy nginx trên Ubuntu và bạn phát hiện ra rằng phiên bản mặc định nginx của Ubuntu được đóng gói với HĐH đã cũ.

Tất cả điều này có nghĩa là bạn cần upgrade lên phiên bản mới nhất của Nginx để tránh các vấn đề bảo mật. Bài này sẽ hướng dẫn bạn làm thế nào để làm điều đó.

Điều đầu tiên là cần tìm hiểu xem bạn đang dùng phiên bản nào. Hãy dùng lệnh dưới đây.

nginx -v

Nó sẽ cho bạn thấy một cái gì đó như.

nginx version: nginx/1.10.3 (Ubuntu)

Bây giờ chúng ta biết rằng chúng ta cần nâng cấp, điều đầu tiên cần làm là sao những file config của bạn.

sudo cp /etc/nginx/nginx.conf /etc/nginx/nginx.conf.1.10.3.backup

Cài đặt các requirements:

sudo apt-get install software-properties-common python-software-properties

Thêm repository cho phiên bản ổn định và mới nhất của Nginx

sudo add-apt-repository ppa:nginx/stable

Bây giờ hãy cập nhật lại:

sudo apt-get update

Chạy cài đặt

sudo apt-get install nginx

Khi nó hỏi bạn có muốn tiếp tục sử dụng cấu hình cũ hay lấy cấu hình mới như thế này:

Configuration file '/etc/nginx/nginx.conf'
 ==> Modified (by you or by a script) since installation.
 ==> Package distributor has shipped an updated version.
  What would you like to do about it ? Your options are:
  Y or I : install the package maintainer's version
  N or O : keep your currently-installed version
   D   : show the differences between the versions
   Z   : start a shell to examine the situation
 The default action is to keep your current version.
*** nginx.conf (Y/I/N/O/D/Z) [default=N] ?

Chọn N (Không). Nó sẽ cài đặt phiên bản mới của các tập tin cấu hình hiện tại trong thư mục /etc/nginx/sites-available.

Hoặc là chọn Y (es) và nhận cấu hình mới nhất. Nó sẽ loại bỏ các tập tin cấu hình hiện tại.

Kiểm tra phiên bản nginx một lần nữa.

nginx -v

Đây là kết quả của chúng ta:

nginx version: nginx/1.14.1

Bây giờ bạn đã có phiên bản mới nhất của Nginx đang chạy trên server của bạn. Nếu bạn gặp vấn đề gì trong quá trình upgrade xin vui lòng comment bên dưới.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of