Cài đặt pip trên ubuntu

By | 8 January, 2020

Pip là một hệ thống quản lý package giúp đơn giản hóa việc cài đặt và quản lý các package được viết bằng Python, chẳng hạn như các package được tìm thấy trong Chỉ mục gói Python (PyPI). Pip không được cài đặt theo mặc định trên Ubuntu 18.04, nhưng việc cài đặt khá đơn giản.

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách cài đặt Python Pip trên Ubuntu 18.04 bằng trình quản lý gói apt. Tôi cũng sẽ hướng dẫn bạn các kiến ​​thức cơ bản về cài đặt và quản lý các package Python với pip.

Điều kiện tiên quyết

Trước khi tiếp tục với hướng dẫn này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập với tư cách là người dùng có quyền sudo .

Cài đặt pip cho Python 3

Ubuntu 18.04 release với Python 3, dưới dạng cài đặt Python mặc định. Hoàn thành các bước sau để cài đặt pip ( pip3) cho Python 3:

  • Bắt đầu bằng cách cập nhật apt:
sudo apt update
  • Sử dụng lệnh sau để cài đặt pip cho Python 3:
sudo apt install python3-pip

Lệnh trên cũng sẽ cài đặt tất cả các phụ thuộc cần thiết để cho việc xây dựng các mô-đun Python.

  • Sau khi cài đặt hoàn tất, hãy xác minh cài đặt bằng cách kiểm tra phiên bản pip:
pip3 --version

Số phiên bản có thể khác nhau, nhưng nó sẽ trông giống như thế này:

pip 9.0.1 from /usr/lib/python3/dist-packages (python 3.6)

Cài đặt pip cho Python 2

Python 2 không được cài đặt theo mặc định trong Ubuntu 18.04. Để cài đặt Python 2 và pip cho Python 2, hãy hoàn thành các bước sau:

  • Cập nhật lại apt bằng cách chạy lệnh sau:
sudo apt update
  • Cài đặt pip cho Python 2 với:
sudo apt install python-pip

Lệnh trên sẽ cài đặt Python2, Pip và tất cả các phụ thuộc cần thiết để xây dựng các mô-đun Python.

  • Xác nhận cài đặt bằng cách in số phiên bản pip:
pip --version

Số phiên bản có thể khác nhau, nhưng nó sẽ trông giống như thế này:

pip 9.0.1 from /usr/lib/python2.7/dist-packages (python 2.7)

Cách sử dụng Pip

Khi cài đặt các mô-đun python global, tôi khuyến khích bạn cài đặt các mô-đun python được cung cấp bằng cách sử dụng trình quản lý gói apt vì chúng được kiểm tra để hoạt động đúng trên các hệ thống Ubuntu.

Bạn chỉ nên cài đặt các mô-đun Python global bằng cách sử dụng pip nếu không có package nào có sẵn thông qua trình quản lý package.

Trong hầu hết các trường hợp, bạn chỉ nên sử dụng pip trong môi trường ảo . Python Virtual Environments cho phép bạn cài đặt các mô-đun Python ở một vị trí biệt lập cho một dự án cụ thể, thay vì được cài đặt global. Bằng cách này, bạn không phải lo lắng về việc ảnh hưởng đến các dự án Python khác.

Trong phần này, tôi chỉ cho bạn một vài lệnh pip cơ bản hữu ích. Với pip, tôi có thể cài đặt các gói từ PyPI, kiểm soát phiên bản, project global và từ các tệp phân phối nhưng trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ cài đặt các gói từ PyPI.

Để xem danh sách tất cả các lệnh và tùy chọn pip, gõ:

pip3 --help

Bạn có thể nhận thêm thông tin về một lệnh cụ thể bằng cách sử dụng pip <command> --help. Ví dụ: để có thêm thông tin về lệnh cài đặt, gõ:

pip install --help

Cài đặt package với Pip

Giả sử bạn muốn cài đặt một gói được gọi là package scrapy được sử dụng để crawl và trích xuất dữ liệu từ các trang web.

Để cài đặt phiên bản mới nhất của package, bạn cần chạy lệnh sau:

pip3 install scrapy

Để cài đặt một phiên bản cụ thể của package, bạn sẽ đưa ra lệnh sau:

pip3 install scrapy==1.5

Thay thế pip3bằng pip nếu sử dụng Python 2.

Cài đặt Gói với Pip bằng Tệp Yêu cầu

requirement.txt là một tệp văn bản chứa danh sách các package pip với các phiên bản của chúng được yêu cầu để chạy một dự án Python cụ thể.

Sử dụng lệnh sau để cài đặt danh sách các yêu cầu được chỉ định trong tệp:

pip3 install -r requirements.txt

Danh sách các gói đã cài đặt

Để liệt kê tất cả các gói pip đã cài đặt, sử dụng lệnh dưới đây:

pip3 list

Nâng cấp package với Pip

Để nâng cấp package đã được cài đặt lên phiên bản mới nhất, hãy sử dụng lệnh sau:

pip3 install --upgrade package_name

Gỡ cài đặt package với Pip

Để gỡ cài đặt một package chạy:

pip3 uninstall package_name

Phần kết luận

Trong hướng dẫn này, bạn đã tìm hiểu cách cài đặt pip trên máy Ubuntu của mình và cách quản lý các package Python bằng pip. Để biết thêm thông tin về pip, hãy truy cập trang hướng dẫn sử dụng pip .

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi, hãy bình luận bên dưới.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of