Một trong những lỗi phổ biến nhất mà người dùng gặp phải khi cập nhật là Problem With MergeList . Có thể gặp lỗi khi sử dụng cả Trình quản lý cập nhật Ubuntu và sử dụng bản cập nhật sudo apt-get trong terminal.

Lỗi hoàn toàn trông giống như sau:

E:Encountered a section with no Package: header,
E:Problem with MergeList /var/lib/apt/lists/archive.ubuntu.com_ubuntu_dists_precise_universe_binary-i386_Packages,
E:The package lists or status file could not be parsed or opened.

Đây là dòng thứ hai quan trọng ở đây. Nó cho bạn biết rằng tệp được đề cập ở dòng thứ hai đã bị hỏng và do đó không thể phân tích cú pháp được.

Khắc phục sự cố MergeList trong Ubuntu

Giải pháp duy nhất cho vấn đề này là chạy hai lệnh sau, lần lượt, trong terminal (Ctrl + Alt + T):

sudo rm -r /var/lib/apt/lists/*

Bạn có thể tạo một cái mới bằng lệnh này:

sudo apt-get clean && sudo apt-get update

Điều đó sẽ giải quyết lỗi “Problem With MergeList“. 

Khắc phục sự cố MergeList trong HĐH Debian và Raspbian

Nếu bạn sử dụng Debian hoặc Raspbian OS hoặc thậm chí là Ubuntu, bạn có thể gặp lỗi MergeList nhưng các tệp bị hỏng có thể khác:

Reading package lists... Error!
E: Encountered a section with no Package: header
E: Problem with MergeList /var/lib/dpkg/status
E: The package lists or status file could not be parsed or opened.

Lần này, vấn đề là với /var/lib/dpkg/status. Xử lý lỗi này hơi khác và phức tạp hơn một chút so với lỗi trước.

Bây giờ, bạn có thể nhưng bạn không nên xóa nó ngay lập tức. Hãy sao lưu trước:

mv /var/lib/dpkg/status /var/lib/dpkg/status.old

Việc bạn cần làm bây giờ là lấy một bản sao lưu của tập tin trạng thái này và sử dụng nó. Các tệp sao lưu được lưu trữ trong thư mục /var/backups. Bạn có thể liệt kê nó ra:

ls -l /var/backups/dpkg.status*

Sao chép bản sao lưu mới nhất:

cp /var/backups/dpkg.status.0 /var/lib/dpkg/status

Hãy thử chạy cập nhật ngay bây giờ và xem sự cố đã được khắc phục chưa. Nếu không, bạn có thể thử với tệp sao lưu tiếp theo. Nếu tệp được lưu trữ, trước tiên bạn cần giải nén nó. Sau khi sao chép, hãy chạy lại lệnh cập nhật và kiểm tra xem nó đã được fix chưa.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments