cài đặt docker trong linux

Phần 2 – Cài đặt Docker trên Linux

Bất kể phân phối của bạn là gì, bạn sẽ cần cài đặt 64 bit và kernel ở 3.10 hoặc mới hơn. Các kernel cũ hơn 3.10 không có các tính năng cần thiết mà Docker yêu cầu để chạy các thùng chứa; mất dữ liệu và hoảng loạn kernel xảy ra thường xuyên trong các điều […]

Read More