AWS private subnet không thể truy cập internet qua nat gateway

Một lỗi khá phổ biến khi setup hạ tầng trên aws đó là sau khi bạn đã tạo private subnet và nat gateway, nhưng khi bạn tạo instance trên private subnet thì không thể connect ra ngoài internet. Bạn đã tìm thử mọi cách và search mỏi mắt trên google nhưng vẫn không tìm ra […]

Read More