Tag Archives: pfx

Cài đặt .PFX certificate trên nginx

Trong hướng dẫn này tôi sẽ chỉ cho bạn cách cài đặt chứng chỉ ssl sử dụng .PFX file. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách giải nén tệp CRT bằng  openssl  với lệnh sau: Tiếp theo là giải nén key bằng lệnh sau: openssl pkcs12 -in ./YOUR-PFX-FILE.pfx -nocerts -nodes -out domain.rsa Bây giờ chúng ta đã… Read More »