Tag Archives: pkill

Cách Kill một tiến trình (Process) trong Linux

Bạn đã bao giờ phải đối mặt với tình huống bạn khởi chạy một ứng dụng, và đột nhiên trong khi bạn đang sử dụng ứng dụng, nó trở nên không phản hồi và gặp sự cố bất ngờ? Bạn cố gắng khởi động lại ứng dụng, nhưng không có gì xảy ra vì quá trình… Read More »