Tag Archives: sudo

Tạo Sudo User trên ubuntu

Lệnh sudo được thiết kế để cho phép User chạy chương trình với những đặc quyền của User khác, theo mặc định là User root. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách tạo User mới với quyền truy cập sudo trên các hệ thống Ubuntu. Sau đó, bạn có thể sử dụng… Read More »