Tag Archives: tìm thư mục linux

Tìm thư mục trên linux

Cách tìm thư mục trên Linux Cú pháp tìm lệnh là: Hoặc Hoặc Hoặc Hoặc Hoặc Hoặc Hoặc Hoặc Tìm thư mục lệnh Linux Ví dụ sau sẽ hiển thị tất cả các tệp trong thư mục hiện tại và tất cả các thư mục con: findfind .find . -print Tìm một thư mục Để… Read More »