Cách dùng Linux Screen

By | July 8, 2020
lệnh screen linux

Bạn đã bao giờ phải đối mặt với tình huống bạn thực hiện một tác vụ dài trên một máy từ xa và đột nhiên kết nối của bạn bị rớt, phiên SSH bị chấm dứt và công việc của bạn bị mất. Chà, điều đó đã xảy ra với tất cả chúng ta vào một lúc nào đó, phải không? May mắn thay, có một tiện ích được gọi là screen cho phép chúng ta tiếp tục các phiên làm việc.

Giới thiệu

Screen hoặc GNU Screen là một bộ ghép kênh đầu cuối. Nói cách khác, điều đó có nghĩa là bạn có thể bắt đầu một phiên làm việc và sau đó mở bất kỳ số lượng cửa sổ (trong terminal) nào trong phiên đó. Các quy trình đang chạy trong Screen sẽ tiếp tục chạy khi cửa sổ của chúng không hiển thị ngay cả khi bạn bị ngắt kết nối.

Cài đặt Linux GNU Screen

Gói screen được cài đặt sẵn trên hầu hết các bản phân phối Linux hiện nay. Bạn có thể kiểm tra nếu nó được cài đặt trên hệ thống của bạn bằng cách gõ:

screen --version

Output:

Screen version 4.06.02 (GNU) 23-Oct-17

Nếu bạn chưa cài đặt Screen trên hệ thống của mình, bạn có thể dễ dàng cài đặt nó bằng trình quản lý gói của bản phân phối.

Cài đặt Screen Linux trên Ubuntu và Debian

sudo apt update
sudo apt install screen

Cài đặt Linux Screen trên CentOS và Fedora

sudo yum install screen

Bắt đầu Linux Screen

Để bắt đầu một phiên Screen, chỉ cần gõ screen vào bảng điều khiển của bạn:

screen

Điều này sẽ mở một phiên Screen, tạo một cửa sổ mới và bắt đầu một shell trong cửa sổ đó.

Bây giờ bạn đã mở một phiên Screen, bạn có thể nhận được một danh sách các lệnh bằng cách gõ:

Ctrl+a ?

Đặt tên cho từng phiên

Các phiên được đặt tên rất hữu ích khi bạn chạy nhiều phiên Screen. Để tạo một phiên có tên, hãy chạy lệnh Screen với các đối số sau:

screen -S session_name

Việc đặt tên cho từng phiên luôn là một việc cần thiết.

Làm việc với Linux Screen Windows

Khi bạn bắt đầu một phiên Screen mới, nó sẽ tạo một cửa sổ duy nhất có shell trong đó.

Bạn có thể có nhiều cửa sổ bên trong một phiên Screen.

Để tạo một cửa sổ mới với shell Ctrl+a c, số có sẵn đầu tiên trong phạm vi 0...9 sẽ được gán cho nó.

Dưới đây là một số lệnh phổ biến nhất để quản lý Windows Screen Windows:

 • Ctrl+a c Tạo một cửa sổ mới (có shell)
 • Ctrl+a " Liệt kê tất cả các cửa sổ
 • Ctrl+a 0 Chuyển sang cửa sổ 0 (theo số)
 • Ctrl+a A Đổi tên cửa sổ hiện tại
 • Ctrl+a S Chia vùng hiện tại theo chiều ngang thành hai vùng
 • Ctrl+a | Chia vùng hiện tại theo chiều dọc thành hai vùng
 • Ctrl+a tab Chuyển trọng tâm đầu vào sang khu vực tiếp theo
 • Ctrl+a Ctrl+a Chuyển đổi giữa khu vực hiện tại và khu vực trước đó
 • Ctrl+a Q Đóng tất cả các khu vực nhưng khu vực hiện tại
 • Ctrl+a X Đóng vùng hiện tại

Tách khỏi phiên Linux Screen

Bạn có thể tách ra khỏi Screen bất cứ lúc nào bằng cách nhập:

Ctrl+a d

Chương trình đang chạy trong Screen sẽ tiếp tục chạy sau khi bạn tách khỏi phiên.

Reattach vào màn hình Linux

Để tiếp tục phiên làm việc của bạn, sử dụng lệnh sau:

screen -r

Trong trường hợp bạn có nhiều phiên Screen đang chạy trên máy, bạn sẽ cần nối thêm ID phiên màn hình sau khi chuyển r .

Để tìm ID phiên liệt kê các phiên màn hình đang chạy hiện tại với:

screen -ls

Output:

There are screens on:
  10835.pts-0.linuxize-desktop  (Detached)
  10366.pts-0.linuxize-desktop  (Detached)
2 Sockets in /run/screens/S-linuxize.

Nếu bạn muốn khôi phục màn hình 10835.pts-0, hãy gõ lệnh sau:

screen -r 10835

Tùy chỉnh Linux Screen

Khi screen được khởi động, nó đọc các tham số cấu hình của nó từ /etc/screenrcvà ~/.screenrcnếu tệp có mặt. Chúng ta có thể sửa đổi cài đặt Screen mặc định theo sở thích của mình bằng cách sửa file .screenrc.

Đây là một ~/.screenrc cấu hình mẫu với dòng trạng thái tùy chỉnh và một vài tùy chọn bổ sung: ~/.screenrc

# Turn off the welcome message
startup_message off

# Disable visual bell
vbell off

# Set scrollback buffer to 10000
defscrollback 10000

# Customize the status line
hardstatus alwayslastline
hardstatus string '%{= kG}[ %{G}%H %{g}][%= %{= kw}%?%-Lw%?%{r}(%{W}%n*%f%t%?(%u)%?%{r})%{w}%?%+Lw%?%?%= %{g}][%{B} %m-%d %{W}%c %{g}]'

Sử dụng Linux Screen cơ bản

Dưới đây là các bước cơ bản nhất để bắt đầu với Screen:

 1. Trên dấu nhắc lệnh, gõ screen.
 2. Chạy chương trình mong muốn.
 3. Sử dụng chuỗi phím Ctrl-aCtrl-dđể tách khỏi phiên Screen.
 4. Reattach đến phiên Screen bằng cách gõ screen -r.

Phần kết luận

Trong hướng dẫn này, bạn đã học cách sử dụng Gnu Screen. Giờ đây, bạn có thể bắt đầu sử dụng tiện ích Screen và tạo nhiều cửa sổ làm việc từ một phiên duy nhất, điều hướng giữa các cửa sổ, tách và tiếp tục các phiên màn hình và cá nhân hóa Screen trong terminal của bạn bằng cách sửa file .screenrc.

Có nhiều hơn nữa để tìm hiểu về Màn hình Gnu tại trang Hướng dẫn sử dụng screen  .

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi, hãy để lại nhận xét.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments