Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách loại bỏ tệp trong hệ thống GNU / Linux bằng lệnh unlink.

unlink là một tiện ích dòng lệnh để loại bỏ một tệp duy nhất.

Cú pháp của lệnh như sau:

unlink filename

Tên của tệp bạn muốn loại bỏ ở đâu. Khi thành công, lệnh không tạo ra bất kỳ đầu ra nào và trả về bằng không.

Lệnh chỉ chấp nhận hai tùy chọn, hiển thị trợ giúp lệnh –help và hiển thị thông tin phiên bản –version.

Hãy thận trọng hơn khi loại bỏ các tệp bằng lệnh unlink, bởi vì một khi tệp bị xóa, nó không thể được phục hồi hoàn toàn.

Không giống như lệnh RM mạnh mẽ hơn, unlink chỉ có thể chấp nhận một đối số duy nhất có nghĩa là bạn chỉ có thể xóa một tệp. Nếu bạn cố gắng loại bỏ nhiều tệp, bạn sẽ nhận được lỗi “unlink: extra operand”.

Khi loại bỏ các liên kết tượng trưng với , unlink tệp mà symlink trỏ đến không bị xóa.

Để loại bỏ một tệp nhất định, bạn cần có quyền viết trên thư mục có chứa tệp đó. Nếu không, bạn sẽ nhận được lỗi “Permission denied”.

Ví dụ: nếu bạn cố gắng loại bỏ tệp dưới thư mục thuộc sở hữu của root:

unlink /opt/file2.txt

Hệ thống sẽ in thông báo sau:

unlink: cannot unlink '/opt/file2.txt': Permission denied

Trên các hệ thống GNU / Linux không bao giờ có thể xóa thư mục . Nếu bạn cố gắng loại bỏ thư mục:

unlink dir1

Bạn sẽ nhận được thông báo sau:

unlink: cannot unlink 'dir1': Is a directory

Kết thúc

Loại bỏ các tệp là một quá trình đơn giản, nhưng bạn phải cẩn thận không xóa dữ liệu có liên quan.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
trackback
4 months ago

[…] tadalafil 20 mg dose […]