docker trên windows

Bạn đã từng cài đặt Docker Toolbox, Docker Machine hoặc VirtualBox chưa?

Docker cho Windows hiện yêu cầu Hyper-V của Microsoft. Sau khi được bật, VirtualBox sẽ không còn có thể chạy các máy ảo (image VM của bạn sẽ vẫn còn). Bạn vẫn có thể sử dụng docker-machine để quản lý máy chủ từ xa.

Bạn có tùy chọn nhập defaultVM sau khi cài đặt Docker cho Windows từ menu Cài đặt trong Khay hệ thống.

Docker cho Windows cho phép Hyper-V nếu cần thiết; điều này đòi hỏi phải khởi động lại.

Yêu cầu

Docker cho Windows chạy trên Windows 10 Pro, Enterprise và Education 64-bit; 1511 Cập nhật tháng 11, Build 10586 trở lên. Docker có kế hoạch hỗ trợ nhiều phiên bản Windows 10 hơn trong tương lai.

Cài đặt

  1. Tải xuống Docker .
  2. Nhấp đúp InstallDocker.msiđể chạy trình cài đặt.
  3. Làm theo Trình hướng dẫn cài đặt: chấp nhận giấy phép, ủy quyền trình cài đặt và tiến hành cài đặt.
  4. Nhấp vào Kết thúc để khởi chạy Docker.
  5. Docker start tự động.
  6. Docker load một cửa sổ “Welcome” cung cấp cho bạn các mẹo và quyền truy cập vào tài liệu Docker.

Xác minh việc cài đặt

Icon cá voi trong thanh trạng thái thể hiện Docker đang được chạy (và có thể truy cập qua thiết bị terminal).

Mở PowerShell hoặc terminal Windows yêu thích của bạn (ví dụ: Command prompt) và nhập docker run hello-world.

Windows sẽ nhắc bạn truy cập mỗi khi Docker khởi động, cho phép Docker quản lý các Hyper-V VM. Lần đầu tiên Docker bắt đầu, bạn có thể cần cung cấp code thông báo từ email mời Beta. Khi quá trình khởi tạo hoàn tất, chọn Giới thiệu về Docker từ vùng thông báo và xác minh bạn có phiên bản mới nhất.

Từ PowerShell (hoặc terminal của Windows mà bạn yêu thích), kiểm tra các phiên bản của dockerdocker-composevà xác minh cài đặt của bạn:

PS C:\Users\username> docker --version
PS C:\Users\username> docker-compose --version
PS C:\Users\username> docker-machine --version

Trước khi kết thúc việc cài đặt, hãy kiểm tra máy chủ web Dockerized; từ PowerShell hoặc cmd.exe, hãy chạy:

docker run -d -p 80:80 --name webserver nginx

Nếu máy chủ của bạn chưa có nó, Docker tải xuống nginx từ Docker Hub và khởi động nó. Ngay sau khi quá trình tải xuống hoàn tất, hãy trỏ trình duyệt web của bạn tới http://localhost:80. Bạn sẽ thấy:


Welcome to nginx!

If you see this page, the nginx web server is successfully installed and working. Further configuration is required.

For online documentation and support please refer to nginx.org. Commercial support is available at nginx.com.

Thank you for using nginx.


Những vấn đề phổ biến

CPU

Nếu CPU của bạn không hỗ trợ ảo hóa hoặc nếu bạn không có CPU 64 bit, bạn không thể chạy Docker ở local.

Hệ điều hành

Nếu bạn không chạy phiên bản 64 bit của Windows Windows 10 Pro, Enterprise hoặc Education; Bản cập nhật 1511 tháng 11, Build 10586 trở lên, bạn không thể chạy Docker cho Windows.

Bạn có thể cài đặt Docker Toolbox nếu bạn có phiên bản Windows 7 64 bit trở lên. Hoặc bản có thể nâng cấp phiên bản windows mới .

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments