Upgrade version python trên ubuntu

By | 31 December, 2019

Ubuntu 18.10 release với python 3.6.7, đây là cách cài đặt python 3.7 và cấu hình nó làm phiên bản mặc định của python

Trước khi bắt đầu, hãy chạy lệnh sau để xem phiên bản python3 nào bạn đang chạy.

python3 -V
# Output:
# Python 3.6.7

LƯU Ý: Việc sử dụng update-alternatives để chuyển từ python 3.6 sang python 3.7 sẽ gây ra sự cố cho một số ứng dụng GUI (Ubuntu Desktop) được liên kết với python 3.6. Hướng dẫn này được nhắm mục tiêu vào các máy chủ Ubuntu không có đồ họa và hoạt động tốt như tôi đã thử nghiệm.

Bạn vẫn có thể cài đặt và sử dụng python 3.7 trên máy tính để bàn Ubuntu, chỉ cần bỏ qua các bước thay thế cập nhật bên dưới. Để sử dụng 3.7 thay vì 3.6, chỉ cần thực hiện trực tiếp python3.7 , tạo virtualenv hoặc sử dụng pipenv.

Cài đặt Python 3.7

Các bước để cài đặt python3.7 và cấu hình nó làm trình thông dịch python3 mặc định.

  • Cài đặt gói python3.7 bằng apt-get
sudo apt-get install python3.7
  • Thêm python3.6 & python3.7 để thay thế cập nhật
sudo update-alternatives --install /usr/bin/python3 python3 /usr/bin/python3.6 1
sudo update-alternatives --install /usr/bin/python3 python3 /usr/bin/python3.7 2
  • Cập nhật python3 để trỏ đến python3.7
sudo update-alternatives --config python3
# Nhập 2 cho python3.7
  • Kiểm tra lại phiên bản của python
python3 -V
# Output:
# Python 3.7.1

Bây giờ bạn nên có phiên bản ổn định mới nhất của python chạy trên máy chủ linux Ubuntu của bạn.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of