Tag Archives: nâng cấp python

Upgrade version python trên ubuntu

Ubuntu 18.10 release với python 3.6.7, đây là cách cài đặt python 3.7 và cấu hình nó làm phiên bản mặc định của python Trước khi bắt đầu, hãy chạy lệnh sau để xem phiên bản python3 nào bạn đang chạy. LƯU Ý: Việc sử dụng update-alternatives để chuyển từ python 3.6 sang python 3.7 sẽ gây ra sự… Read More »