Cài đặt curl trên ubuntu 20.04

By | 7 July, 2020

curl là một lệnh tiện ích để truyền dữ liệu từ hoặc đến một máy chủ từ xa. Với curl, bạn có thể tải xuống hoặc tải lên dữ liệu bằng một trong các giao thức được hỗ trợ, bao gồm HTTP, HTTPS, SCP , SFTP và FTP .

Bài viết này giải thích cách cài đặt Curl trên Ubuntu 20.04.

Cài đặt Curl trên Ubuntu

Nếu bạn nhận được thông báo lỗi curl command not found khi cố tải xuống tệp curl, điều đó có nghĩa là gói curl không được cài đặt trên máy Ubuntu của bạn.

curl được bao gồm trong kho lưu trữ Ubuntu 20.04 mặc định. Việc cài đặt khá đơn giản:

sudo apt update
sudo apt install curl

Khi quá trình cài đặt hoàn tất, hãy xác minh bằng cách nhập curl vào terminal của bạn:

curl

Đầu ra sẽ trông giống như thế này:

curl: try 'curl --help' or 'curl --manual' for more information

Đó là nó! Bạn đã cài đặt thành công curl trên máy Ubuntu của mình và bạn có thể bắt đầu sử dụng nó.

Sử dụng Curl

Khi được sử dụng mà không có bất kỳ tùy chọn nào, hãy sử dụng curl in mã nguồn của URL được chỉ định làm đối số cho chuẩn đầu ra.

Ví dụ: lệnh sau sẽ in ra mã nguồn của trang chủ  gnu.org trong cửa sổ terminal của bạn:

curl https://gnu.org

Để tải xuống một tệp với curl, sử dụng -o hoặc -O.

Tùy chọn -o chữ thường cho phép bạn chỉ định tên của tệp đã lưu:

curl -o linux.tar.xz https://cdn.kernel.org/pub/linux/kernel/v5.x/linux-5.0.5.tar.xz

Khi được gọi bằng chữ hoa -O, hãy dùng curl lưu tệp với tên tệp gốc của nó:

curl -O https://cdn.kernel.org/pub/linux/kernel/v5.x/linux-5.0.5.tar.xz

Với curl bạn cũng chỉ có thể tìm nạp các tiêu đề HTTP của URL được chỉ định:

curl -I https://www.gnu.org/
HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 29 Jun 2020 07:10:35 GMT
Server: Apache/2.4.7
Content-Location: home.html
Vary: negotiate,accept-language,Accept-Encoding
TCN: choice
Strict-Transport-Security: max-age=63072000
Access-Control-Allow-Origin: (null)
Accept-Ranges: bytes
Cache-Control: max-age=0
Expires: Mon, 29 Jun 2020 07:10:35 GMT
Content-Type: text/html
Content-Language: en

Một trường hợp sử dụng phổ biến khác là dùng curl tải xuống các tệp từ máy chủ FTP được bảo vệ bằng mật khẩu:

curl -u FTP_USERNAME:FTP_PASSWORD ftp://ftp.example.com/file.tar.gz

Phần kết luận

Curl là một công cụ đa năng cho phép bạn gửi và nhận dữ liệu qua mạng. Cài đặt Curl trên Ubuntu là một nhiệm vụ khá đơn giản.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi, hãy để lại nhận xét.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of