Tag Archives: cài đặt curl

Cài đặt curl trên ubuntu 20.04

curl là một lệnh tiện ích để truyền dữ liệu từ hoặc đến một máy chủ từ xa. Với curl, bạn có thể tải xuống hoặc tải lên dữ liệu bằng một trong các giao thức được hỗ trợ, bao gồm HTTP, HTTPS, SCP , SFTP và FTP . Bài viết này giải thích cách cài đặt Curl trên Ubuntu 20.04. Cài đặt Curl trên… Read More »