Tag Archives: kiểm tra version centos

Kiểm tra version Centos

Khi bạn đăng nhập vào máy CentOS lần đầu tiên, trước khi thực hiện bất kỳ công việc nào bạn có thể muốn kiểm tra phiên bản nào của CentOS đang chạy trên hệ thống của bạn. Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu một số lệnh khác nhau về cách kiểm tra… Read More »