Kiểm tra version Centos

By | July 13, 2020
Kiểm tra version centos

Khi bạn đăng nhập vào máy CentOS lần đầu tiên, trước khi thực hiện bất kỳ công việc nào bạn có thể muốn kiểm tra phiên bản nào của CentOS đang chạy trên hệ thống của bạn.

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu một số lệnh khác nhau về cách kiểm tra phiên bản CentOS nào được cài đặt trên hệ thống của bạn.

Tại thời điểm viết bài, CentOS Linux có ba nhánh được phát hành chính là CentOS 5, CentOS 6 và CentOS 7.

Kiểm tra phiên bản CentOS từ Dòng lệnh

Lệnh lsb_release hiển thị Linux cơ sở tiêu chuẩn (LSB) thông tin về bản phân phối Linux của bạn.

Đây là phương pháp ưa thích và sẽ hoạt động cho dù bạn đang chạy phiên bản CentOS nào.

Mở terminal của bạn và gõ lệnh sau:

lsb_release -a

Phiên bản CentOS của bạn sẽ được hiển thị trên dòng Mô tả. Như bạn có thể thấy từ đầu ra ở trên, tôi đang sử dụng phiên bản CentOS Linux 7.5.1804.

Số phiên bản 7.5.1804có nghĩa là gì?

 • 7 là nhánh chính của CentOS.
 • 7.5 là phiên bản nhỏ mới nhất của CentOS 7.
 • 1804 là mã ngày của phiên bản nhỏ, 1804 có nghĩa là tháng 4 năm 2018. Số này được sử dụng để cho biết khi phát hành xảy ra.

Nếu bạn nhận được thông báo cho biết bash: lsb_release: command not found..., điều đó có nghĩa là gói redhat-lsb-core không được cài đặt trên hệ thống của bạn. Bạn có thể dễ dàng cài đặt nó với:

sudo yum install redhat-lsb-core

Phương pháp thay thế để kiểm tra phiên bản CentOS

Kiểm tra phiên bản CentOS bằng lệnh rpm

rpm (Red Hat Package Manager) là một công cụ quản lý gói cho các hệ thống dựa trên Red Hat như RHEL, CentOS và Fedora.

Bạn có thể sử dụng công cụ rpm để hiển thị thông tin về gói centos-release, bao gồm phiên bản CentOS trong tên của nó:

rpm --query centos-release

Output:

centos-release-7-5.1804.4.el7.centos.x86_64

Kiểm tra phiên bản CentOS bằng tệp /etc/centos-release

Các gói cung cấp centos-release nằm ở /etc/centos-release.

Để tìm phiên bản CentOS của bạn, hãy nhập lệnh sau:

cat /etc/centos-release

Output:

CentOS Linux release 7.5.1804 (Core)

Kiểm tra phiên bản CentOS của bạn bằng /etc/os-release

File /etc/os-release có mặt trên tất cả các hệ thống chạy systemd và chứa hoạt động dữ liệu để nhận dạng hệ thống.

Phương pháp này sẽ chỉ hoạt động nếu bạn có CentOS 7:

cat /etc/os-release

Output:

NAME="CentOS Linux"
VERSION="7 (Core)"
ID="centos"
ID_LIKE="rhel fedora"
VERSION_ID="7"
PRETTY_NAME="CentOS Linux 7 (Core)"
ANSI_COLOR="0;31"
CPE_NAME="cpe:/o:centos:centos:7"
HOME_URL="https://www.centos.org/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.centos.org/"

CENTOS_MANTISBT_PROJECT="CentOS-7"
CENTOS_MANTISBT_PROJECT_VERSION="7"
REDHAT_SUPPORT_PRODUCT="centos"
REDHAT_SUPPORT_PRODUCT_VERSION="

Kiểm tra phiên bản CentOS của bạn bằng lệnh hostnamectl

hostnamectl là một lệnh cho phép bạn đặt tên máy chủ hệ thống , nhưng bạn cũng có thể sử dụng nó để tìm nhánh CentOS của mình.

Phương pháp này sẽ chỉ hoạt động nếu bạn có CentOS 7:

hostnamectl

Output:

  Static hostname: localhost.localdomain
     Icon name: computer-vm
      Chassis: vm
    Machine ID: 2849f743fbe74706abaa6cb8b2ae5377
      Boot ID: 8259a43c6265465884920ac6d762ed5e
  Virtualization: kvm
 Operating System: CentOS Linux 7 (Core)
    CPE OS Name: cpe:/o:centos:centos:7
      Kernel: Linux 3.10.0-862.9.1.el7.x86_64
   Architecture: x86-64

Phần kết luận

Trong hướng dẫn này, tôi đã chỉ cho bạn cách tìm phiên bản CentOS được cài đặt trên hệ thống của bạn.

Để biết thêm thông tin về các bản phát hành CentOS, hãy truy cập trang Wiki CentOS Release .

Hãy để lại nhận xét nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments