Tag Archives: Sub-Process

Sửa lỗi Sub-Process /Usr/Bin/Dpkg Returned An Error Code (1) trong ubuntu

Giới thiệu Thông báo lỗi Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1) cho biết có vấn đề với package installer. Điều này có thể xảy ra trong Ubuntu sau khi cài đặt phần mềm không thành công hoặc package installer bị hỏng. Process trong lỗi này là /usr/bin/dpkg. Điều này đề cập đến trình cài đặt gói dpkg cho Linux. Package… Read More »